Białoruś zwiększa eksport produktów rolnychFarmer.pl - 30 sierpnia 2019 09:45


Według białoruskiego ministerstwa rolnictwa, w pierwszej połowie 2019 r. eksport białoruskich produktów rolnych i spożywczych miał wartość 2,577 mld dolarów amerykańskich, co stanowi wzrost o 1,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Białoruś eksportowała produkty rolne do 88 krajów - podaje farmer.pl.

Eksport białoruskich produktów rolnych do Rosji stanowił około 80 proc. całkowitego eksportu (82,2 proc. w 2018 r.). W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. eksport do Rosji miał wartość 2,1 mld dolarów (o 0,6 proc. mniej niż rok wcześniej). Eksport do państw członkowskich WNP, z wyłączeniem Rosji, wzrósł o 9,6 proc. i osiągnął 286 mln dolarów.

W pierwszej połowie 2019 r. Białoruś zwiększyła eksport produktów rolnych i spożywczych do UE o 22 proc. do około 83,6 mln euro w porównaniu z rokiem poprzednim. Największymi importerami były Litwa i Polską z udziałami odpowiednio 32,4 proc. i 24,8 proc.

Więcej na www.farmer.pl