Będą dalsze wzrosty cen warzyw? (analiza)www.sadyogrody.pl/ Agro Nawigator - 29 grudnia 2021 16:46


W listopadzie ceny skupu cebuli były wyższe o 22% r/r, kapusty białej o 16% r/r, marchwi o 2,5% r/r (za MRiRW). Ceny skupu ziemniaków (GUS) wzrosły o 11,6% r/r. Dane z rynków hurtowych wskazują na powolne odwracanie się tendencji cenowych na rynku pomidorów spod osłon (wzrosty w grudniu po spadkach r/r w listopadzie) - podaje Agro Nawigator Banku PKO BP.

Mniejsze zbiory warzyw w 2021 roku

W grudniu GUS przedstawił wynikowy szacunek zbiorów warzyw gruntowych w 2021 w Polsce wskazując na spadek o 1% r/r. Zmiany zbiorów poszczególnych kategorii były jednak zróżnicowane, z największym wzrostem produkcji w kategorii pozostałe (+17% r/r), o którym zdecydowała lepsza niż przed rokiem produkcja dyni. Spadki zbiorów odnotowano w większości podstawowych kategorii takich jak: kapusta biała (-3,3% r/r), cebula (-6,6% r/r) czy też marchew (-5,1% r/r). Natomiast największe spadki wystąpiły w przypadku warzyw ciepłolubnych, tj. ogórków gruntowych (-30% r/r) i pomidorów gruntowych (-15% r/r). W grudniowej publikacji GUS, w por. do września, utrzymano natomiast szacunek spadku tegorocznych zbiorów ziemniaków (-10% r/r).

Produkcja mrożonych warzyw w trendzie wzrostowym

Mimo spadku krajowych zbiorów warzyw gruntowych, na początku sez. 2021/22 znaczący wzrost zanotowała produkcja mrożonych warzyw. Mógł o tym zadecydować zwiększony popyt w HoReCa. Według GUS w firmach o zatr. >49 osób, w okresie lipiec–listopad 2021, który zazwyczaj odpowiada za blisko 60% rocznej produkcji, była ona wyższa aż o 11,7% r/r po spadku 5,8% r/r w analogicznym okresie przed rokiem.

Wzrost eksportu warzyw w 2021 r.

Według GUS eksport warzyw świeżych z Polski przyspieszył w 3q21 wzrastając w ujęciu wolumenowym o 9,4% r/r wobec +0,6% r/r w 2q21. Przyczyną była przyspieszona sprzedaż pomidorów do Wlk. Brytanii oraz większa sprzedaż kapust do Czech i na Słowację.

Eksport mrożonych warzyw w 3q21 wzrósł o 5,5% po wzroście o blisko 22% r/r w 2q21, na co wpłynął efekt bazy związanej z lokcdownem w 2q20. Białoruski zakaz importu mrożonych warzyw (6-proc. udział) może wyhamować tempo sprzedaży zagranicznej tych produktów w 1h22, choć z uwagi na mniejsze niż przed rokiem restrykcje w HoReCa dynamika pozostanie dodatnia.

Jakie perspektywy w produkcji warzyw w 2022 roku?

Niska podaż warzyw podstawowych (kierowanych do przechowywania) wpłynie na spadek zapasów, co w połączeniu z wysokim popytem utrzymywać będzie ceny warzyw w tendencji wzrostowej. Niska jakość i trwałość pozbiorcza (warzywa korzeniowe i cebula) mogą sprawić, że dynamika cen warzyw przyspieszy na koniec sezonu 2021/22.

Ryzykiem dla inflacyjnego koszyka warzyw w 1q22 są ceny importowanych i krajowych warzyw spod osłon, które mogą wzrosnąć pod wpływem zwiększonych kosztów ogrzewania szklarni (m.in. wzrostu cen gazu). Podwyżki cen środków do produkcji, głównie nawozów, mogą odbić się na zmniejszeniu powierzchni upraw warzyw w 2022 i poskutkować kolejnymi wzrostami cen.