Zrównoważenie oraz integrowana ochrona - jak sprostać wyzwaniom?

Autor: www.sadyogrody.pl/pr 22 kwietnia 2022 16:23

Zrównoważenie oraz integrowana ochrona - jak sprostać wyzwaniom? PSOR edukuje o rolnictwie zrównoważonym oraz integrowanej ochronie roślin/ fot. shutterstock

Zmiany klimatu, ograniczona powierzchnia gleb, wzrastająca odporność agrofagów na środki ochrony roślin sprawiają, że nieustannie trzeba poszukiwać najbardziej efektywnych sposobów uprawy. Wykonanie właściwego zabiegu ochrony, we właściwym miejscu i czasie staje się kluczowe. Wiedzę o tym czym jest rolnictwo zrównoważone oraz integrowana ochrona roślin można znaleźć w nowych modułach Akademii PSOR.

Rolnictwo zrównoważone to odpowiedź na zmiany i potrzeby współczesnego świata, zarówno te klimatyczne, jak i geopolityczne. Chcąc produkować bezpieczną żywność rolnik powinien dążyć do takiego modelu gospodarowania, który ogranicza wpływ rolnictwa na środowisko i klimat, długoterminowo wspiera opłacalność i stabilność produkcji a także jest akceptowalne społecznie.

Rolnictwo zrównoważone i integrowana ochrona roślin

Nowoczesne rolnictwo to stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin oraz wykorzystywanie innowacji technologicznych. Wszystko z dbałością o środowisko, różnorodność biologiczną, a przede wszystkim o żyzność gleby. Jest to rolnictwo zrównoważone, które łączy w sobie najlepsze cechy rolnictwa konwencjonalnego i ekologicznego, a żaden z tych dwóch modeli praktykowany oddzielnie nie jest w stanie zapewnić stabilności systemu żywnościowego i zrównoważonego rozwoju. Dlatego tak ważne jest, by rolnicy mieli możliwość uzupełniania posiadanej wiedzy i nieustannego szkolenia. Tę możliwość zapewnia im platforma Akademia PSOR.

Dwa nowe moduły – Rolnictwo zrównoważone oraz Integrowana ochrona roślin – dostępne są na platformie www.akademiapsor.pl. Eksperci Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin oraz Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” przybliżą tematykę rolnictwa zrównoważonego oraz jego ważnego elementu, czyli integrowanej ochrony roślin.

Moduł „Rolnictwo zrównoważone” udzieli odpowiedzi na pytania:
• Czym charakteryzuje się rolnictwo zrównoważone?
• Na czym polega różnica pomiędzy rolnictwem zrównoważonym, ekologicznym
i konwencjonalnym?
• Jakie korzyści daje prowadzenie produkcji rolniczej zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego?

W module „Integrowana ochrona roślin” rolnicy dowiedzą się:
• co to jest integrowana ochrona roślin,
• jaki jest cel integrowanej ochrony roślin,
• jakie są trzy podstawowe komponenty integrowanej ochrony roślin.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI