Zatrucia pszczół pestycydami - substancje najbardziej toksyczne

Autor: www.sadyogrody.pl 02 marca 2017 12:16

Zatrucia pszczół pestycydami - substancje najbardziej toksyczne Dla naszego kraju szacuje się , że wartość zapylania pszczół wynosi około 4 mld zł rocznie/ fot. shutterstock.com

- Pszczoły przynoszą korzyści nie tylko bezpośrednio pszczelarzom, ale także osobom zajmującym się produkcją żywności funkcjonalnej. Blisko 75 proc. głównych upraw światowych – 1/3 produktów pochodzenia roślinnego, spożywanych przez człowieka jest zależna od zapylania – mówiła dr Krystyna Pohorecka z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, podczas tegorocznej konferencji truskawkowej w Jasieńcu.

Dla naszego kraju szacuje się , że wartość zapylania pszczół wynosi około 4 mld zł rocznie, z czego 1 mld zł to uprawy rzepaku, a około 3 mld zł stanowią uprawy sadownicze. Zapylenie ma najwyższą wartość w województwie mazowieckim, lubelskim i łódzkim. We wszystkich tych regionach występują duże areały upraw sadowniczych.

Pszczoły narażone są jednocześnie na oddziaływanie różnych czynników, tj. patogeny, pasożyty, pestycydy i ich mieszanki, leki), co może skutkować sumowaniem się ich szkodliwego oddziaływania. Szczególnie niebezpieczne, a wciąż mało poznane, mogą być efekty interakcji pomiędzy różnymi czynnikami czy związkami.

Podczas zimy ginie szacunkowo od ok 100 do 250 tys. rodzin pszczelich. Przyczynami ginięcia rodzin pszczelich – w okresie zimowania są choroby pasożytnicze i wirusowe, pozostałości pestycydów, a także głód i niedożywienie. W sezonie pszczelarskim głównym zagrożeniem dla rodzin pszczelich są środki ochrony roślin oraz choroby bakteryjne (zgnilec amerykański i europejski) i wirusowe jak - wirus zdeformowanych skrzydeł (DWV), wirus ostrego paraliżu pszczół (ABPV), wirus choroby woreczkowej czerwiu (SBV), wirus choroby czarnych mateczników (BQCV).

Z reguły herbicydy i fungicydy uznawane są za związki o niskiej toksyczności dla pszczół. Największa toksyczność dotyczy preparatów z grupy insektycydów. Czynniki mające wpływ na efekt działania toksycznego to przede wszystkim dawka produktu, droga ekspozycji, zakres i czas ekspozycji, a także stadium rozwojowe pszczół.

W Państwowym Instytucie Weterynaryjnym –PIB w Puławach (lata 2014-2016) jako najczęstszą przyczyną zatrucia pszczół wskazano substancje klotianidyna, chloropiryfos, dimetoat. W indywidualnych przypadkach stwierdzano również inne insektycydy z grupy neonikotynoidów, tj. imidaklopryd i jego pochodną mocznikową, tiametoksam, fipronil oraz pyretroidy: cypermetryna i deltametryna. W większości próbek wykrywano obecność kilku substancji (nawet do 21).

W 2014 roku najczęściej w pyłku wykrywano związki takie jak tebukonazol, tiachlopryd, acetamipryd, karbendazym, azoksystrobina, tiofanat metylowy, boskalid, zaś w sezonie 2015 – tebukonazol, azoksystrobina, karbendazym, tiachlopryd i chloropiryfos.

Dr Pohorecka podczas konferencji zaznaczyła, że w pszczołach diagnozuje się stosunkowo mniej pozostałości środków ochrony roślin niż w pyłku. W 2016 roku w próbkach żywych pszczół oznaczono pozostałości do 8 pestycydów jednocześnie, zaś rok wcześniej w większości dodatnich próbek pszczół wykryto od 1 do 3 pestycydów równocześnie, choć w pojedynczych przypadkach stwierdzano do 9 pestycydów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI