- Rok 2021 był bardzo dobry dla firmy Syngenta, która odnotowała wzrost zarówno w środkach ochrony roślin, jak i nasionach. W pierwszych 3 kwartałach 2021 biznes środków ochrony roślin wzrósł o 19% rok do roku w ujęciu globalnym, w tym o 12% w regionie Europy i Bliskiego Wschodu (EAME). Wzrost ten spowodowany był przede wszystkim wysokimi cenami niektórych płodów rolnych, m. in. zbóż, rzepaku i kukurydzy - mówi Marek Łuczak.

Dostępność środków ochrony roślin wiosną 

- Staramy się aktywnie zarządzać naszymi łańcuchami dostaw, aby ograniczyć ryzyko braku dostępności naszych produktów, zwiększone dodatkowo przez kryzys energetyczny w Chinach. Producenci rolni muszą się jednak liczyć z tym, że wzrost kosztów zaopatrzenia, logistyki i innych kosztów operacyjnych może skutkować wzrostem cen środków ochrony roślin i być może mniejszą ich dostępnością w najbliższym sezonie - mówi.

Rośnie zainteresowanie biopreparatami w ochronie roślin

- Syngenta zrobiła także duże postępy w zakresie produktów biologicznych. Obrót produktami biologicznymi wzrósł globalnie o 31 procent, umacniając pozycję firmy na tym dynamicznie rozwijającym się rynku - zaznacza.

- Widzimy duże zapotrzebowanie na nasze produkty i narzędzia cyfrowe, które pomagają rolnikom uprawiać wysokiej jakości żywność pomimo wyzwań, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne - dodaje Marek Łuczak.