Dopłaty do nawozów

Początkowo, łódzki samorząd rolniczy wskazywał na kwotę przynajmniej 500 zł do 1 ha. Natomiast KRIR, wraz z początkiem nowego roku wystąpiła do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka z wnioskiem o rozważenie możliwości uwzględnienia w tarczy antykryzysowej dopłaty do nawozów mineralnych w formie zwrotu do faktury zakupionego przez rolnika nawozu do określonej dawki na hektar w wysokości 1000 zł do tony zakupionego nawozu.

W ślad za tymi apelami premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie przez nasz kraj dopłat do zakupu nawozów dla rolników.

Więcej na farmer.pl