Wykaz jednostek prowadzących badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych polowych znajduje się po tym linkiem: http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/badanie-opryskiwaczy/ 

Wykaz obejmuje jednostki wykonujące badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych polowych (innych niż dozujące ciecz użytkową w pasach lub rzędach), które spełniają nowe wymagania, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. 

Wykaz jednostek będzie na bieżąco aktualizowany. Podmioty, które dostosują badania do nowych wymogów mogą zgłaszać chęć zamieszczenia swojej jednostki na ww. liście do właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa. 

Wykonywanie badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin w celu potwierdzenia jego sprawności jest działalnością wymagająca wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Rejestry wszystkich podmiotów prowadzących działalność w powyższym zakresie udostępnianie są przez wojewódzkich inspektorów pod adresem http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/rejestry/.  

Rejestry, obejmują również jednostki, które świadczą usługi w zakresie badań:

- opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych;
- opryskiwaczy wyposażonych w belkę opryskową montowanych na pojazdach kolejowych;
- sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach kolejowych;
- urządzeń przeznaczonych do zaprawiania nasion, innych niż przemysłowe; 
- instalacji przeznaczonych do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych; 
- sprzętu samobieżnego lub ciągnikowego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu;
- sprzętu agrolotniczego;
- sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, innego niż wyżej wymieniony, nie będącego opryskiwaczami ręcznymi lub plecakowymi, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.  

Sprawdź oferty opryskiwaczy na gieldarolna.pl.