Późne lato i jesień to optymalny czas na stosowania nawozów wapniowych. Zwiększone zainteresowanie rolników tego typu nawożeniem gleb potwierdzają dane zebrane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 - podaje Farmer.pl.

W sumie, w skali kraju, w omawianym okresie 956 tys. gospodarstw rolnych zadeklarowało stosowanie nawozów mineralnych lub wapniowych. W ogólnej liczbie gospodarstw rolnych udział gospodarstw stosujących nawożenie wapniowe wynosił 21,3%.

Zużycie nawozów wapniowych w porównaniu do 2010 r. wzrosło ponad dwukrotnie i wyniosło 1 340 tys. ton (591 tys. ton w 2010 r.).

Zdaniem analityków GUS, na wzrost zużycia tych nawozów wpłynął m.in. wprowadzony w 2019 r. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” i związane z tym programem dofinansowanie na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska udzielane w ramach pomocy de minimis.

Więcej na Farmer.pl

Oferta nawozów mineralnych na gieldarolna.pl