W UE prowadzone są dyskusje regulacyjne w zakresie ŚOR dostępnych na polskim rynkuwww.sadyogrody.pl/pr - 08 listopada 2016 14:38


- Jeśli zdecydujemy, że nasz system bezpieczeństwa żywnościowego jest oparty na dowodach naukowych, to musimy podążać za tymi dowodami, a nie atakować je z powodów politycznych – apelował Vytenis Andriukaitis, Komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności podczas spotkania w Warszawie, które odbyło się w dniu 27 października br. w ramach „Dialogu Obywatelskiego”, cyklu otwartych debat Komisji Europejskiej.

- Z jednej strony mamy negatywną percepcję i opinię społeczeństwa, z drugiej dowody naukowe, a z trzeciej skomplikowaną i różną grę państw członkowskich UE – podsumował Komisarz debatę unijną odnośnie odnowienia zezwolenia dla glifosatu.

Obecnie w Unii Europejskiej prowadzone są dyskusje regulacyjne w zakresie większości środków ochrony roślin dostępnych na polskim rynku. W 2017 r. zostaną podjęte decyzje m.in. w sprawie odnowienia zezwolenia dla glifosatu, trzech zawieszonych substancji z grupy neonikotynoidów oraz kryteriów dla substancji endokrynnych. W UE trwa także proces odnawiania zezwoleń dla substancji czynnych. Weryfikacji w najbliższych kilku latach zostanie poddanych ok. 90 proc. wszystkich dostępnych substancji.

- Polskie środowisko rolnicze aktywnie działa na rzecz naukowego podejścia regulacyjnego do środków ochrony roślin w UE. Stąd cieszą nas słowa Komisarza Andriukaitisa, ale oczekujemy, że zaczną mieć one przełożenie na konkretne decyzje Komisji Europejskiej – powiedział Marcin Mucha, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Konsekwencje potencjalnego wycofania 75 substancji czynnych – stanowiących tylko część zagrożonych substancji – przedstawiono w ekspertyzie pt. „Skutki potencjalnego wycofania wybranych substancji czynnych dla upraw polowych i sadowniczych w Polsce” opublikowanej w Warszawie w styczniu br.

W ekspertyzie przygotowanej przez firmę Kleffmann Group we współpracy z czołowymi polskimi naukowcami i organizacjami rolniczymi, na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, wskazano, że jedną z kluczowych konsekwencji ewentualnego wycofania wielu substancji czynnych będzie zmniejszenie wielkości oraz jakości uzyskiwanych plonów spowodowanej mniejszą skutecznością chemicznej ochrony, ale bez jednoczesnej poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego.

Eksperci podkreślili również, że ewentualne wycofanie doprowadzi do zwiększenia zużycia środków ochrony roślin, w stosunku do obecnego, co oznacza, że w konsekwencji doprowadzi do większego obciążenia środowiska oraz negatywnie wpłynie na opłacalność produkcji rolnej i konkurencyjność polskiego rolnictwa.

Vytenis Andriukaitis z wykształcenia jest lekarzem oraz byłym Ministrem Zdrowia na Litwie w latach 2012 – 2014. Funkcję Komisarza UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności pełni od listopada 2014 r.