Z drugiej strony rośnie zapotrzebowanie na maszyny rolnicze oraz części hydrauliczne, mocne silniki, podzespoły elektroniczne, skomplikowane części do obróbki, wysokiej jakości łożyska.

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że sektor rolniczy wykorzystuje 70 proc. produkcji krajowej. Pozostała część sprzętu sprowadzana jest z zagranicy, a producenci starają się rozwiązać te problemy poprzez zmianę sposobu zakupu lub u alternatywnych dostawców.

Importowane komponenty 

Dodatkowym problemem jest to, że prawie cały sprzęt krajowy ma importowane komponenty z Włoch, Niemiec i krajów bałtyckich.

Udział zagranicznych maszyn rolniczych w Rosji sięgnął do 2014 roku prawie 80 proc., po czym podjęto działania wspierające produkcję krajową, która rosła od 20 do 30 proc. rocznie.

Wiele zachodnich firm otworzyło swoje siedziby w Rosji, aby uczestniczyć w programach przyznawania dotacji na produkcję maszyn rolniczych. Według danych rosyjskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu, krajowi producenci zajmowali 54% rynku w 2020 roku, a 51% w 2021 roku.

Spadek był spowodowany wysokim popytem, ​​którego nie można było zaspokoić pomimo 46-procentowego wzrostu produkcji.