W ostatnim sezonie nieznacznie wzrosło zużycie nawozów wapniowychFarmer.pl - 08 stycznia 2020 21:37


Zużycie nawozów wapniowych w ostatnim sezonie nieznacznie wzrosło. Jednak, wielkość zużycia w czystym składniku na ha jest nadal niewystarczająca w stosunku do rejestrowanego zakwaszenia gleb w naszym kraju - informuje farmer.pl.

Zużycie nawozów wapniowych w roku gospodarczym 2017/2018 wg GUS nieznacznie wzrosło i wyniosło 808,7 tys. t. W sezonie wcześniejszym 2016/2017 zużyto 774,9 tys. t. nawozów wapniowych.

Zużycie nawozów wapniowych wzrasta wraz ze wzrostem powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. GUS podaje, że największy, ponad 3-krotny wzrost (189,7 kg CaO/ha) w stosunku do średniego zużycia (55,1 kg CaO/ha) odnotowano w gospodarstwach wielkoobszarowych o powierzchni powyżej tysiąca ha użytków rolnych.

Stosowane dawki w nawożeniu wapniowym znacznie odbiegają od faktycznych potrzeb.Przeciętnie w kraju zapotrzebowanie na wapno wynosi ok. 2 t CaO/ha. Zastosowanie takiej ilości CaO pozwoliłoby na doprowadzenie odczynu gleb w Polsce do poziomu odpowiadającego potrzebom produkcji roślinnej.

Więcej na www.farmer.pl.