Uwaga na kolejne groźne pokolenie piętnówki kapustnicyKrystyna Zagórska/www.sadyogrody.pl - 29 lipca 2016 12:37


Pod koniec lipca pojawia się drugie pokolenie piętnówki kapustnicy. W obecnym sezonie szkodniki wyrządzają znaczne straty w warzywach kapustnych. Aktualne zalecenia obejmują kontynuację ochrony na zagrożonych plantacjach.

Gąsienice piętnówki kapustnicy wygryzają nieregularne otwory na powierzchni liści, pozostawiając nieuszkodzone nerwy i brzegi blaszki liściowej. We wnętrzu kapusty drążą korytarze i zanieczyszczają je odchodami, co doprowadza do rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych i gnicia główek od środka.

Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości (4-5 gąsienic na 50 roślin) jest sygnałem do dalszej ochrony upraw. Zabiegi zwalczające szkodnika należy wykonywać podczas masowego wylęgania gąsienic. Wskazane jest stosowanie przemiennie środków należących do różnych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Lista insektycydów przeznaczonych do zwalczania piętnówki kapustnicy:
- Coragen 200 SC (chlorantraniliprol; 75-125 ml/ha),
- Proteus 110 OD (tiachlopryd+deltametryna; 0,75 l/ha),
- SpinTor 240 SC (spinosad; 02-0,4 l/ha),
- Rumo 30 WG i Steward 30 WG (indoksakarb; 0,1-0,12 kg/ha),
- Cyperkill Max 500 EC, Cythrin 500 EC (cypermetryna; 0,05 l/ha),            

- Super Cyper 500 EC, Supersect 500 EC (cypermetryna; 0,05 l/ha),
- Sherpa 100 EC (cypermetryna; 0,2-0,3 l/ha),
- Alfazot 025 EC, Bulldock 025 EC (beta-cyflurtyna; 0-2-0,4 l/ha),
- Karate 2,5 WG (lambda-cyhalotryna; 0,24 kg/ha),
- Karate Zeon 050 CS (lambda-cyhalotryna; 0,12 l/ha),
- Decis Mega 50 EW (eltametryna; 0,15 l/ha),
- Patriot 100 EC (deltametryna; 0,075 l/ha),
- Fastac 100 EC (alfa-cypermetryna; 0,08 l/ha),
- Sumi-Alpha 050 EC (esfenwalerat; 0,2 l/ha),
- Dursban 480 EC, Pyrinex 480 EC, Pyrisimex 480 EC (chloropiryfos; 0,9 l/ha),
- Dursban Delta 200 CS (chloropiryfos; 2 l/ha),
- Nurelle D 550 EC (cypermetryna+ chloropiryfos; 0,5 l/ha).

Czytaj także Na kapuście żerują gąsienice piętnówki kapustnicy.