Ursus ze stratą w I kwartalePuls Biznesu - 20 lipca 2020 12:02


W I kwartale 2020 r. strata netto Ursusa wyniosła 5,65 mln zł na poziomie skonsolidowanym. Przychody spadły o 78 proc. do 10,6 mln zł, wynika z szacunkowych danych zarządu -  podaje Puls Biznesu.

Na spadek sprzedaży wpływ miały aktualna sytuacja w branży wpływająca na systematyczny spadek przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym ciągników i maszyn rolniczych, sprzedaży w lutym 2020 roku prowadzącej działalność operacyjną Dywizji w Opalenicy oraz utrzymywanie się niesatysfakcjonującej sytuacji płynnościowej spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów od dostawców po przedpłaceniu za towar.

Czytaj więcej w Pulsie Biznesu.