Ursus zawarł kontrakt na dostawy na rynek szwedzki o wartości niemal 22 mln złportalspozywczy.pl - 30 sierpnia 2019 10:25


Ursus zawarł 29 sierpnia 2019 r. z Möre Maskiner AB kontrakt na dostawę 1008 sztuk przyczep produkcji Urusu dedykowanych na rynek szwedzki. Łączna wartość ww. kontraktu w momencie jego zawarcia wynosi 21.844.206 złotych. Dostawy będą realizowane od września 2019 do końca czerwca 2021 - informuje portalspozywczy.pl.

- Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2019 r. Emitent i Möre Maskiner AB zawarli kontrakt na dostawę 1008 sztuk przyczep produkcji URSUS S.A. dedykowanych na rynek szwedzki. Łączna wartość ww. kontraktu w momencie jego zawarcia wynosi 21 844 206 polskich złotych. Dostawy będą realizowane od września 2019 do końca czerwca 2021. Płatności w ramach kontraktu będą dokonywane w formie przedpłaty - podał Ursus w raporcie giełdowym.

- Jest to jeden z ważniejszych kontraktów, który pozwoli na umocnienie pozycji marki URSUS również na rynku skandynawskim w najbliższych latach - podkreśla spółka.

Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Ewentualne spory mogące powstać w związku z kontraktem strony poddadzą pod rozstrzygnięcie przez Sąd Powszechny w Warszawie. Prawem regulującym kontrakt jest prawo polskie.

Więcej na www.portalspozywczy.pl