Trzeci rok ProNutiva w Polsce: wysoka jakość, ograniczenie pozostałościKrystyna Zagórska/ www.sadyogrody.pl - 02 marca 2020 10:34


Wdrażanie ProNutiva w Polsce i w Europie oraz strategie na dalszy rozwój tej technologii z użyciem preparatów konwencjonalnych i nowych rozwiązań biologicznych omówiono podczas konferencji firmy UPL Europe, podczas targów Fruit Logistica 2020.

Firma UPL Europe zorganizowała konferencję prasową 6 lutego w Berlinie podczas Międzynarodowych Targów Owocowo -warzywnych Fruit Logistica 2020.

{media;25057;Enrique Boccaletti, Europe Specialty Crops Manager/ fot. sadyogrody.pl;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/50/57/025057.jpg;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/50/57/025057_300.jpg}

W trakcie spotkania Enrico Boccaletti, Europe Specialty Crops Manager nakreślił główne cele i kierunki działań firmy UPL Europe po połączeniu z Arysta LifeScience. Jednym z ważniejszych działań firmy w segmencie owocowym pozostaje projekt ProNutiva obejmujący zintegrowane rozwiązania w zakresie ochrony roślin tj. produkty biologiczne i konwencjonalne, regulatory wzrostu oraz biostymulatory. Celem jest zwiększenie dochodowości gospodarstw rolnych, produkcja zdrowej żywności ze  zredukowaną liczbą i ilością pozostałości czy nawet całkowite ich wyeliminowanie, w zrównoważony sposób zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy-konsumenta. Stąd też realizowane działania w ramach projektu ProNutiva skupiają się na trzech głównych płaszczyznach – zapewnienie korzyści dla rolnika, konsumenta i środowiska naturalnego.

ProNutiva zapewniapełny program ochrony na każdym etapie wzrostu i rozwoju roślin z uwzględnieniem specyfiki danej uprawy, czynników stresowych związanych np. z suszą, wiosennymi przymrozkami. Umożliwia odpowiednie zarządzanie odpornością oraz wyeliminowanie lub ograniczenie pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach. Polska jest jednym z pierwszych krajów w Europie, w którym zapoczątkowano ProNutiva w sadach jabłoniowych. Technologia została wdrożona także w Hiszpanii i na Węgrzech w uprawach innych gatunków owoców i warzyw (m.in. winogron i papryki). Obecnie wprowadzana jest także we Francji, Grecji, Włoszech, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Technologia ProNutiva jest oceniana w sadach demonstracyjnych w Polsce

- W ostatnich latach sadownicy coraz częściej zmagają się z anomaliami pogodowymi. Wyprodukowanie jabłek wysokiej jakości ze zredukowanym poziomem pozostałości, w warunkach zmieniającego się klimatu nie jest łatwym zadaniem, ale możliwym do wykonania – zaznaczył Arkadiusz Sławiński, menedżer ds. ogrodnictwa w UPL Polska. Założenia programu ProNutiva obejmują nie tylko ochronę upraw przed chorobami i szkodnikami, ale także regenerację uszkodzeń po przymrozkach, poprawę zawiązywania owoców, regulację ordzawień, za pomocą dostępnych w portfolio UPL regulatorów wzrostu oraz biostymulatorów.

{media;25059;Arkadiusz Sławiński, menedżer ds. ogrodnictwa w UPL Polska/ fot. sadyogrody.pl;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/50/59/025059.jpg;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/50/59/025059_300.jpg}

- Fundamentem jest ochrona konwencjonalna z zastosowaniem znanych preparatów jak Captan 80 WDG, czy Syllit 544 SC zawierający dodynę, ale również w połączeniu z kontrolą ordzawień i działań po przymrozkach. Bardzo dobrze sprawdza się w tym aspekcie regulator wzrostu Promalin, w skład którego wchodzą gibereliny GA4+7 i 6-benzyloadenina – mówił Arkadiusz Sławiński.

W ubiegłym roku firma uzyskała rozszerzenie rejestracji dla biofungicydu Plantivax zawierającego laminarynę – substancję czynną uruchamiającą naturalne mechanizmy obronne roślin. Preparat zarejestrowany początkowo w ochronie jabłoni i gruszy przeciwko zarazie ogniowej, obecnie można stosować także przeciwko infekcjom wtórnym parcha jabłoni oraz chorobom przechowalniczym tj. parch przechowalniczy i gorzka zgnilizna jabłek na krótko przed zbiorem albo pomiędzy zbiorami. Po zastosowaniu laminaryny w okresie przedzbiorczym nie ma ryzyka pozostałości środków ochrony roślin w owocach. Preparat jest również zarejestrowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

W technologii ProNutiva część zabiegów konwencjonalnymi preparatami zostaje zastąpiona rozwiązaniami biologicznymi, np. Carpovirusine Super SC bazującego na granulowirusie CpGV owocówki jabłkóweczki do zwalczania tego szkodnika oraz XenTari WG zawierającego bakterię Bacillus thuringiensis var. aizawai, przeciwko zwójkom liściowym. – W ubiegłym sezonie wykonano 4 zabiegi z wykorzystaniem biologicznych insektycydów Carpovirusine i XenTari. Skuteczność tych preparatów potwierdził niski procent uszkodzeń na jabłkach podczas zbiorów, porównywalny do typowej ochrony konwencjonalnej, która była zastosowana w standardzie – mówił Tomasz Sikora, doradca sadowniczy ProNutiva.

- Program ProNutiva został ukierunkowany na poprawę jakości owoców, wielkości plonowania i redukcję pozostałości środków ochrony roślin w owocach. Efekt został osiągnięty. W opiniach sadowników, program spełnił ich oczekiwania i najbardziej cieszy – powiedział Tomasz Sikora.

{media;25058;Tomasz Sikora, doradca sadowniczy ProNutiva/ fot. sadyogrody.pl;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/50/58/025058.jpg;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/50/58/025058_300.jpg}


Doświadczenia wdrożeniowe w sezonie 2019 były prowadzone w wielu lokalizacjach w rejonie grójecko-wareckim, rawskim i łowickim, głównie w sadach centralnej Polsce. W 2020 r. firma UPL Polska planuje zorganizowanie spotkań sadowniczych w różnych rejonach kraju, by na bieżąco dzielić się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami z przebiegu ochrony z wykorzystaniem technologii ProNutiva w trakcie sezonu.