Szkodniki kory i drewna dużym problemem w sadach jabłoniowychKrystyna Zagórska/www.sadyogrody.pl - 21 lipca 2016 14:01


W ostatnich latach nasila się problem szkodników kory i drewna - przeziernika jabłoniowca i zwójki koróweczki. Drzewka mogą być atakowane już w szkółce i wraz z materiałem szkółkarskim szkodnik „przenoszony” jest do nowych sadów.

Lot motyli przeziernika jabłoniowca trwa od końca maja aż do sierpnia. Gąsienice żerując pod korą pnia i gałęzi uszkadzają wiązki przewodzące, co prowadzi do osłabienia wzrostu drzewek. Szkodniki te coraz częściej występują w młodych, intensywnych sadach. Nowe nasadzenia wykonywane są w kwaterach, gdzie dotychczas rosły stare, porażone drzewa. Problem są również choroby kory i drewna, a dodatkowa obecność tych szkodników przeszkadza w zabliźnianiu ran.

Obecnie brak jest zarejestrowanych insektycydów do zwalczania tej grupy szkodników. W zagrożonych sadach wskazany jest stały monitoring lotu motyli. Termin pojawu szkodnika, a tym samym wykonania zabiegów zwalczających można określić za pomocą pułapek feromonowych, które należy sprawdzać 1-2 razy w tygodniu.

Liczebność motyli przeziernika jabłoniowca i zwójki koróweczki jest ograniczana podczas zabiegów chemicznych przeciwko innym szkodnikom, tj. owocówka jabłkóweczka czy zwójki liściowe. Opryski wykonywane są w trakcie intensywnego lotu motyli i składania jaj. Celem tak prowadzonej ochrony jest zwalczanie gąsienic, zanim wgryzą się pod korę drzewek. Należy pamiętać, aby nowe nasadzenia lokalizować z dala od starszych, zasiedlonych przez szkodniki kwater.