Zwalczanie mszycy jabłoniowej

W wielu sadach problemów wciąż przysparzają mszyce, zwłaszcza mszyca jabłoniowo – babkowa (o kolorze popielato – szarym). W strategii zwalczania tego szkodnika szczególnie ważne jest przeprowadzenie dokładnych lustracji, w głównej mierze na wierzchołkowych rozetach liści. Zaniechanie lub zbyt późne wykonanie oprysków wiosną, spowoduje, że presja szkodnika latem będzie zdecydowanie większa. Mszyca w tym okresie stanowi wieksze zagrożenie dla młodych nasadzeń.

Mszycą o umiarkowanej szkodliwości, lecz także trudną w zwalczaniu jest bawełnica korówka. Zwalczanie przeprowadza się, gdy osobniki rozpoczną żerowanie na tegorocznych przyrostach. Występowanie niedużych kolonii na starszych gałęziach nie powoduje szkód i wtedy lepiej podjąć decyzję o oprysku w terminie wczesnowiosennym, lub po zbiorach. 

Owocówka jabłkóweczka i zwójki

Latem należy regularnie przeglądać pułapki feromonowe pod kątem owocówki jabłkóweczki. Strategia ochrony powinna opierać się na wskazaniu pułapek oraz poziomu uszkodzeń z poprzednich sezonów (presja wysoka, średnia lub niska). 

Drugie pokolenie owocówki jabłkóweczki pojawi się na przełomie lipca i sierpnia. W sadach zagrożonych obecnością owocówki czy zwójek liściowych, w tym okresie zaleca się stosować preparaty biologiczne. 

Przędziorki, pordzewiacze na jabłoni

W okresie letnim warto również zwrócić uwagę na przędziorki i pordzewiacze.

Prowadząć lustracje pod kątem przędziorków, należy użyć  szkła powiększającego na spodniej stronie starszych liści rozetowych. Przędziorka chmielowca ' wypatruje się' na liściach w dolnych partiach koron drzew. Pordzewiacze w tym okresie najczęściej występują na środkowej części długopędów. Warto zaopatrzyć się w binokular, lub przynajmniej mini-mikroskop kieszonkowy. Pordzewiacze najliczniej występują wzdłuż głównego nerwu liściowego.

Do zabiegów zwalczających te szkodniki zaleca się dobierać preparaty o selektywnym działaniu, aby nie niszczyć organizmów pożytecznych.

Pożyteczne owady kontrolują mszyce, przędziorki i pordzewiacze, co powoduje znaczne ograniczenie ilości oprysków.