Szkodliwość mszycy kapuścianej i piętnówki kapustnicy w 2018 r.www.sadyogrody.pl - 18 marca 2019 13:57


Co roku Wojewódzkie Inspektoraty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przekazują informacje na temat szkodliwości ważnych gospodarczo agrofagów roślin uprawnych na terenie Polski. Poniżej prezentujemy dane odnośnie mszycy kapuścianej i piętnówki kapustnicy z sezonu 2018.

Mszyca kapuściana powoduje zniekształcenie i odbarwienie liści warzyw z rodziny kapustowatych. Największe zagrożenie stanowi w czerwcu, czyli gdy kapusta jest w stadium rozsady i zawiązywania główek (następuje uszkodzenie stożka wzrostu). W późniejszym okresie mszyca nie stanowi już tak dużego zagrożenia, ponieważ zasiedla głównie liście zewnętrzne, które należy usuwać podczas zbioru.

W trakcie sesji posterowej 59. Konferencji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu (która odbyła się w dniach 12-14 lutego br.), prezentowano informacje dotyczące szkodliwości tej mszycy. W sezonie 2018 szkodnik ten uszkodził w skali kraju 3,9 proc. roślin (wartość niższa w porównaniu z rokiem 2017). Największe nasilenie występowania mszycy kapuścianej zaobserwowano w województwie podkarpackim (6,0 proc.), oraz mazowieckim (5,5 proc.). Liczebność mszycy w 2019 roku, podobnie jak w przypadku innych gatunków mszyc, w dużym stopniu zależeć będzie od przebiegu warunków pogodowych.

Z kolei szkodliwość piętnówki kapustnicy zaobserwowano na terenie 5 województw. W sezonie 2018 szkodnik ten spowodował uszkodzenie na poziomie 3,7 proc. roślin kapustowatych. Większe zagrożenie ze strony piętnówki zaobserwowano na terenie województwa podkarpackiego -średnio 6,0 proc. roślin, mazowieckiego – średnio 4,0 proc. roślin, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego – średnio 3,0 proc. W 2019 roku nie przewiduje się dużych zmian w poziomie szkodliwości piętnówki kapustnicy.