Sumi Agro: Więcej możliwości ochrony uprawwww.sadyogrody.pl - 10 marca 2022 15:30


W bieżącym sezonie Sumi Agro Poland wprowadza do oferty nowy herbicyd do ochrony kukurydzy oraz nową linię specjalistycznych nawozów dolistnych. Firma planuje także w niedalekiej przyszłości wdrożyć na rynek kilka innowacyjnych rozwiązań.

Rok 2021 był dla Sumi Agro Poland rokiem owocnym, marka wprowadziła do sprzedaży aż 4 nowe produkty i umocniła swoją pozycję na rynku insektycydowym.

Zmiany w portfolio  środków ochrony roślin Sumi Agro

Sumi Agro Poland powiększa w 2022 roku asortyment oferowanych produktów. W portfolio znajdzie się nowość do ochrony kukurydzy przed chwastami – herbicyd Tonale, a także linia nawozów makro- i mikroelementowych Topari.

W obliczu realizacji założeń „Zielonego Ładu” firma dostosowuje ofertę do nowych potrzeb producentów żywności. W najbliższym czasie Sumi Agro planuje wprowadzić 2 nowoczesne, biologiczne środki do ochrony upraw ogrodniczych przed chorobami – preparat Mevalone oraz fungicyd na bazie szczepu bakterii Pseudomonas putida B2017. Produkty uzupełnią ofertę rozwiązań pozwalających na produkcję owoców i warzyw bez pozostałości środków ochrony roślin. W dalszej przyszłości firma zamierza wdrożyć więcej innowacyjnych rozwiązań dedykowanych ochronie upraw w nowej rzeczywistości.

Nowości nawozowe w ofercie Sumi Agro

W bieżącym sezonie Sumi Agro Poland wprowadza również nową linię nawozów makro- i mikroelementowych TOPARI, w której znajdują się obecnie 4 produkty: Topari Cynk, Topari Magnez, Topari Rzepak i Burak oraz Topari Horti. W przyszłości dołączą do nich kolejne rozwiązania. W produkcji tych nawozów stosowana jest innowacyjna technologia chelatowania, w której związkiem kompleksującym jest kwas heptaglukonowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu rośliny efektywniej wykorzystują dostarczone składniki pokarmowe. Nawozy z nowej linii są łatwo biodegradowalne, co eliminuje ryzyko kumulowania się składników w glebie i wodach gruntowych. Ważnym atutem produktu jest certyfikacja pozwalająca na zastosowanie ich w produkcji ekologicznej.

Sumi Agro pracuje nad nowymi rozwiązaniami w ochronie

Po wycofaniu z rynku wielu ważnych substancji czynnych zapotrzebowanie na nowe rozwiązania gwałtownie wzrosło. Firma Sumi Agro intensywnie pracuje nad rozwojem oraz rejestracją nowych produktów i w najbliższych latach planuje wprowadzić na rynek kolejne nowoczesne rozwiązania.

– Wkrótce do oferty planujemy wprowadzić dwa fungicydy do ochrony upraw ogrodniczych. Pierwszym z nich jest Mevalone zawierający w składzie substancje pochodzenia naturalnego – terpeny. Nowoczesna, opatentowana formulacja zapewnia wysoką skuteczność preparatu przy równoczesnym pełnym bezpieczeństwie dla upraw. Drugim produktem, który zostanie wprowadzony do asortymentu będzie fungicyd biologiczny oparty o szczep bakterii Pseudomonas putida B2017. Dzięki tym produktom będziemy w stanie dostarczyć producentom skuteczne narzędzia do ochrony upraw pozwalające na ograniczenie użycia substancji chemicznych – informuje Urszula Filipecka, dyrektor marketingu Sumi Agro Poland Sp. z o.o.

W niedalekiej przyszłości w ofercie Sumi Agro Poland pojawi się także herbicyd oparty o nową (w Polsce) substancję czynną do stosowania w sadach oraz w uprawie ziemniaka, jak również fungicyd na parcha i mączniaka, na bazie nowej substancji czynnej pochodzącej z japońskiego laboratorium.