Sumi Agro rusza z kolejną akcją na rzecz owadów zapylającychwww.sadyogrody.pl/pr - 21 marca 2016 15:04


Firma Sumi Agro Poland już od 10 lat prowadzi działalność edukacyjną w zakresie ochrony i bezpieczeństwa owadów zapylających. W tym sezonie, ma miejsce kolejna, IV już odsłona akcji „Budujemy populację owadów zapylających”.

W ramach tegorocznej kampanii Sumi Agro Poland przekaże 1000 domków z gniazdami murarki ogrodowej. Ponadto zorganizuje spotkanie w Centrum Murarkowym, gdzie będzie można zobaczyć jak żyje i pracuje murarka ogrodowa, specjaliści opowiedzą o biologii i hodowli tego owada, a producenci podzielą się opiniami i spostrzeżeniami wynikającymi z ich doświadczeń odnośnie wprowadzania murarki na plantacje i do sadów.

Jak podaje firma, akcja „Budujemy populację owadów zapylających” cieszy się ogromnym, wciąż rosnącym, zainteresowaniem producentów rolnych i sadowników, którzy mają świadomość jak ważnym czynnikiem plonotwórczym jest obecność owadów zapylających na plantacjach oraz w sadach i jagodnikach.

Edukacyjną działalność Sumi Agro w zakresie ochrony owadów zapylających zapoczątkowała realizowana od 2006 r. kampania „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”, poświęcona głównie pszczole miodnej i jej znaczeniu w agrocenozach. Od 2013 r. działania edukacyjne firmy zostały rozszerzone, a „bohaterką” kampanii w nowej odsłonie pt. „Budujemy populację owadów zapylających” została murarka ogrodowa.

Dotychczasowe działania organizatorów zaowocowały przekazaniem rolnikom i ogrodnikom ponad 5 500 małych gniazd, w których rozwijają się i żyją populacje murarki oraz prawie 200 skrzyń gniazdowych tego owada. - Zainicjowaliśmy powstanie Centrów Murarkowych, które pełnią funkcję ośrodków pokazowych, gdzie można zapoznać się z hodowlą murarki ogrodowej, zobaczyć jak pracuje na kwiatach i jakie efekty przynosi ta aktywność – informuje firma Sumi Agro Poland.

Rodzima dla Polski, dziko żyjąca pszczoła, murarka ogrodowa, jest gatunkiem łatwo przystosowującym się do warunków zapewnionych jej przez człowieka, co w dużej mierze wynika z faktu, że jest owadem synantropijnym i antropofilnym. Skłonność do zajmowania sztucznych gniazd, tworzenie kolonii oraz duża dynamika rozrodcza, bogate preferencje pokarmowe i brak agresywności predysponują murarkę do chowu na większą skalę.