Sprzedaż sadzonek bez licencji - naruszenie prawa grozi karą

Autor: www.sadyogrody.pl 11 października 2021 09:33

Sprzedaż sadzonek bez licencji - naruszenie prawa grozi karą Kwitnie proceder nielegalnej sprzedaży sadzonek gatunków sadowniczych/ fot. materiały prasowe

W ostatnich tygodniach – podobnie jak w roku poprzednim - nasilił się proceder nielegalnej sprzedaży sadzonek gatunków sadowniczych. Po sezonie na truskawki, przyszedł czas zainteresowania maliną i porzeczką czarną.

Instytut Ogrodnictwa – PIB jako hodowca i właściciel odmian prawnie chronionych od miesięcy prowadzi szeroko zakrojoną akcję walki z nielegalnym rozmnażaniem i sprzedażą sadzonek bez licencji.

Proceder nielegalnej sprzedaży sadzonek 

Systematycznie śledzimy wpisy i oferty sprzedaży sadzonek truskawki, porzeczki czarnej i maliny na portalach aukcyjnych, w ogłoszeniach na portalach lokalnych i na facebooku. Trzeba powiedzieć, że nielegalny handel kwitnie. Co gorsza część sprzedających nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, iż ich działalność jest nielegalna – przekazuje dr hab. Agnieszka Masny, kierownik Zakładu Hodowli Roślin Ogrodniczych IO-PIB.

- Wszystkie naruszenia są zgłaszane do prokuratury. W toku mamy już szereg postępowań. Musimy reagować na każdą próbę nielegalnej sprzedaży naszych licencjonowanych odmian, gdyż w przeciwnym razie narażalibyśmy na straty naszych licencjobiorców – dodaje.

Ochrona prawna odmian roślin

Jak informuje dalej A. Masny, większość odmian roślin hodowli Instytutu Ogrodnictwa – PIB podlega ochronie prawnej na terytorium Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 213). Zgodnie z art. 21 ustawy następujące działania w odniesieniu do materiału siewnego (materiału szkółkarskiego) odmiany chronionej wyłącznym prawem do odmiany wymagają zgody hodowcy: wytwarzanie lub rozmnażanie, przygotowanie do rozmnażania, sprzedaż, lub inne formy zbywania, eksport, import, przechowywanie.

W związku z tym, że istnieje możliwość zgłoszenia do ochrony odmian roślin na terytorium całej Unii Europejskiej, Instytut Ogrodnictwa – PIB w odniesieniu do odmian porzeczki czarnej TIBEN, TISEL, TINES, ORES, RUBEN, GOFERT, POLARES i TIHOPE, odmiany maliny POLKA, POEMAT, POLONEZ, RADZIEJOWA, SOKOLICA, odmian truskawki GRANDAROSA, PINK ROSA, jak również w odniesieniu do odmiany jabłoni LIGOLINA oraz podkładki dla jabłoni P67 uzyskał ochronę prawną skuteczną na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej w postaci wspólnotowego wyłącznego prawa do odmiany. Ochrona prawna dla w/w odmian roślin została przyznana przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin z siedzibą w Angers (CPVO) we Francji.

Kary za nielegalną sprzedaż sadzonek

Przypominamy jednocześnie, że na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, kto narusza wyłączne prawo do odmiany, np. poprzez rozmnażanie materiału siewnego odmiany chronionej bez zgody hodowcy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku. Obok drogi karnej, hodowca ma możliwość dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej na podstawie art. 36 a i n. ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Na stronie www.inhort.pl można znaleźć aktualną listę podmiotów, które mają prawo do legalnego rozmnażania odmian hodowli IO-PIB na podstawie udzielonych licencji.

Osobom zainteresowanym uzyskaniem licencji na reprodukcję i rozpowszechnianie odmian roślin sadowniczych, których właścicielem i hodowcą jest Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach, wszelkich informacji udziela Kierownik Zakładu Hodowli Roślin Ogrodniczych – Pani dr hab. Agnieszka Masny (prof. IO), tel. 46 834 52 73, e-mail: agnieszka.masny@inhort.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI