Według danych Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych opracowanych na bazie danych CEPIK, w lipcu br. zarejestrowano 1407 szt. nowych ciągników. To tylko o 2 szt. mniej niż w marcu, w którym dotychczas odnotowano najwięcej rejestracji.

Ogólnie w okresie styczeń-lipiec 2021 r. zarejestrowano 7902 szt. nowych ciągników.  To aż o 2044 szt. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego to 34,9 proc. 

Jakie marki ciągników sprzedają się najlepiej?

W tej kwestii bez niespodzianek. Liderem rynku jest ciągle marka New Holland z 1506 rejestracjami po 7 miesiącach 2021 r.. To 357 szt. więcej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland to 19,1 proc.

Drugie miejsce utrzymuje marka Kubota. 863 szt. nowozarejestrowanych ciągników, to 181 szt. więcej niż przed rokiem. Kubota osiąga 10,9 proc. udziałów rynkowych.

Marka John Deere z ilością 821 szt. zajmuje trzecie miejsce. To o 146 szt. więcej niż w pierwszym półroczu 2020 r. Udziały rynkowe John Deere to 10,4 proc.

Więcej na Farmer.pl