Sezon 2018/2019 bardzo słaby pod względem zużycia nawozów (analiza)www.sadyogrody.pl/ Agro Nawigator - 03 marca 2020 14:22


Konsumpcja nawozów azotowych zmniejszyła się o 16% r/r, a wolumen spadł poniżej 1 mln ton, co jest wynikiem najgorszym od co najmniej 10 lat. Zużycie nawozów fosforowych i potasowych nieznacznie wzrosło (+1% i +2%). Sumaryczna konsumpcja nawozów zmniejszyła się o 8%. W długim okresie konsumpcja nawozów azotowych i fosforowych jest stabilna. Wysoką dynamikę notuje zużycie nawozów potasowych - informuje Agro Nawigator Banku PKO BP.

Ceny nawozów w ostatnich miesiącach są w trendzie spadkowym. Wpływ ma na to zarówno niska cena płodów rolnych (np. pszenicy konsumpcyjnej), jak i gazu ziemnego.

Po znaczącym spadku w czerwcu’19 oraz względnej stabilizacji w kolejnych miesiącach, od października’19 następuje wzrost ceny pszenicy konsumpcyjnej.

Wysokie temperatury w Europie (2 stopnie powyżej długoterminowej średniej) w okresie zimowym powodują presję na cenę gazu. Potwierdzają to wysokie poziomy wypełnienia magazynów gazu w UE (najwyższe od 5 lat). Niskie ceny węgla w europejskich portach (jako alternatywa dla gazu w energetyce) także wywierają presję na cenę gazu. Dzięki rewolucji łupkowej w USA można oczekiwać niskich notowań gazu także w średnim i dłuższym terminie. W średnim okresie spowolnienie gospodarcze w Europie również prawdopodobnie będzie ważnym czynnikiem determinującym cenę gazu.

Wzrost cen mocznika w lipcu-sierpniu’19, a także niższa cena pszenicy w tym okresie spowodowała znaczący wzrost relacji mocznik/pszenica, który można interpretować jako wskaźnik opłacalności aplikacji nawozów. W tych miesiącach ten wskaźnik przekroczył poziom 1,5 (w porównaniu do średniej 1,23), co wymusiło korektę cen nawozów. Nadal zmniejszające się notowania mocznika przy rozpoczętym wzroście ceny pszenicy spowodowały spadek tej relacji poniżej średniej. W związku z tym możliwe jest umocnienie notowań mocznika.

Długość okresu trwania epidemii koronawirusa ma znaczący wpływ na rynek nawozowy, gdyż prowincja objęta kwarantanną – Hubei – jest największym producentem nawozów wieloskładnikowych w Chinach (30% chińskiej produkcji; głównie nawozy fosforowe). Chiny z kolei są największym na świecie producentem i konsumentem nawozów. Przedłużająca się kwarantanna może negatywnie wpłynąć na wielkość chińskiej produkcji i eksport.