Sesja IOR-PIB: Szkodliwość mączniaka rzekomego cebuli w sezonie 2018www.sadyogrody.pl - 22 lutego 2019 12:30


W ramach sesji posterowej 59. Konferencji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu prezentowano informacje dotyczące szkodliwości wybranych agrofagów w sezonie 2018 oraz podano wstępne prognozy na rok 2019. Jak oceniono szkodliwości mączniaka rzekomego cebuli w skali całego kraju?

W listopadzie 2018 r. Wojewódzkie Inspektoraty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i ich jednostki terenowe przekazały do Zakładu Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu informacje dotyczące szkodliwości agrofagów. Na podstawie tych danych dokonano oceny szkodliwości w skali całego kraju.

Z przedstawionych danych wynika, że informacje na temat występowania mączniaka rzekomego cebuli nadesłano w 2018 r. z dziewięciu województw – podobnie jak w sezonie 2019. Jednak stwierdzono mniejszą szkodliwość Peronospora destructor w porównaniu do obserwacji prowadzonych w roku ubiegłym (7,3 proc.), odnotowując średnio 3,9 proc. porażonych roślin.

Największe zagrożenie ze strony mączniaka rzekomego stwierdzono na terenie województwa świętokrzyskiego, gdzie porażonych zostało 9,0 proc. roślin. Dużą szkodliwość odnotowano również w kujawsko-pomorskim – 7,0 proc. porażonych roślin, lubuskim – średnio 5 proc., oraz łódzkim 4 proc.

Z kolei najmniejsze nasilenie choroby w ub. sezonie zaobserwowano na terenie województw: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie (poniżej 3,6 proc.). W sezonie wegetacyjnym 2019 większej szkodliwości P. destructor można spodziewać się w tych rejonach Polski, w których w ub. roku obserwowano nasilenie choroby.