Ryszard Jacyno nowym wiceprezesem spółki Ursus SA.www.sadyogrody.pl - 08 października 2020 14:16


Ursus w restrukturyzacji ma nowego wiceprezesa zarządu. W dniu 6 października 2020 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu z tym dniem pana Ryszarda Jacyno do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu.

W związku z podjęciem tej uchwały skład zarządu Ursus SA w restrukturyzacji przedstawia się następująco: Prezes Zarządu - Andrzej Młotek, Wiceprezes zarządu - Ryszard Jacyno.

Pan Ryszard Jacyno jest magistrem prawa, ukończył w 1980 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1989 ukończył Studium Menadżerskie w Lozannie, w roku 1991 był stypendystą Bundeskartelamt w Berlinie.