Rynek nawozów mineralnych w marcu - analiza CDR w Brwinowiewww.sadyogrody.pl/ CDR Brwinów - 24 kwietnia 2019 14:10


Zestawienie przygotowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w marcu 2019 r.

Zaopatrzenie w nawozy:

1. W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono jako wystarczający.

2. w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w większość analizowanych nawozów oceniono jako wystarczający. Jako średnie oceniono wapno tlenkowe i amofoskę.

3. w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający.

4. w województwie lubuskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający. Nie występuje polifoska 4:12:32.

5. w województwie łódzkim jako bardzo dobre określono zaopatrzenie we wszystkie analizowane nawozy azotowe obecne w 96-100 % punktów sprzedaży. Dobre jest zaopatrzenie w polifoskę 6:20:30 - w 86% punktów. Średnie zaopatrzenie jest w – polifoskę 8:24:24 – w 70% punktów, oraz sól potasową w 78 % punktów .
Jako zaopatrzenie dostateczne oceniono wapno magnezowe – w 48% punktów. siarczan potasu 41% i superfosfat pojedynczy granulowany 33% oraz superfosfat wzbogacony w 59% punktów. Bardzo słabe jest zaopatrzenie w nawozy wapniowe w 26% punktów, polifoskę 4:12:32 w 22% punktów i w amofoskę – w 26% punktów sprzedaży.

6. w województwie małopolskim dobre jest zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową i polifoskę 6:20:30 oraz polifoskę 8:24:24. Jako wystarczające określono zaopatrzenie w nawozy fosforowe. Jako słabe określono zaopatrzenie w nawozy wapniowe. Bardzo słabe – siarczan potasu i amofoska. Brak jest notowań o obecności polifoski 4:12:32, ale zamiast tych nawozów wieloskładnikowych jest w sprzedaży Unifoska 02 NPK(CaS) 4-12-12-(16-30) cena 109-130 zł.

7. w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe określono jako dobry , jedynie zaopatrzenie w mocznik jest na poziomie 83%. Słabe jest zaopatrzenie w nawozy fosforowe - w33 % punktów brak tych nawozów. Brak jest popytu na sól potasową, a w 33 % punktów sprzedaży brakuje siarczanu potasu. Stan zaopatrzenia w nawozy wapniowe jest dobry , jest dostępny w 83% punktów.
W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych – stan zaopatrzenia uzupełniany wg potrzeb ale wysokie ceny nawozów powodują ograniczone zainteresowanie kupnem. Polifoska 4:12:32 występowała w 66% punktów.

8. w województwie opolskim stan zaopatrzenia w saletrę amonową, mocznik, sól potasową, superfosfat pojedynczy granulowany, a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Saletrzak, superfosfat wzbogacony 40%, siarczan potasu, wapno oraz nawozy wapniowo magnezowe, polifoskę 6:20:30 oraz amofoska sprowadzane są na zamówienie.

9. w województwie podkarpackim zaopatrzenie w większość analizowanych nawozów jest dobre. Zaopatrzenie w siarczan potasu oraz polifoskę 4:12:32 i superfosfat wzbogacony 40%, jest wystarczające.

10. w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową, oraz polifoskę 4:12:32 i 6:20:30 a także nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe jest wystarczający , nawozy są zamawiane w miarę potrzeb. Występują niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40% , oraz amofoskę. W przypadku siarczanu potasu i polifoski 4:12:32 wystąpił brak oferty.

11. w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry. Dostawy siarczanu potasu są realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni.

12. w województwie śląskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, fosforowe, sól potasową, nawozy wapniowe oraz analizowane polifoski oprócz (4:12:32) jest wystarczający. Brak jest siarczanu potasu, nawozów wapniowo magnezowych oraz amofoski.

13. w województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, fosforowe, sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 oraz wapniowe i wapniowo magnezowe określono jako dobre. Występują braki w dostawach siarczanu potasu, polifoski 4:12;32, oraz amofoski do punktów sprzedaży.

14. w województwie warmińsko-mazurskim zaopatrzenie w analizowane nawozy jest wystarczające. Brak siarczanu potasu i nawozów wapniowych.

15. w województwie wielkopolskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, wapniowe, sól potasową, polifoski 8:24:24 i 6:20:30 a także amofoskę i superfosfat wzmocniony oraz siarczan potasu określono jako wystarczające , chociaż czasami występują okresowe braki trwające 1-4 tygodni. Superfosfat pojedynczy granulowany oraz polifoska 4:12:32 występują w 50% punktów.

16. w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie.

Ceny nawozów;
U dystrybutorów zbierane są najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów.
Wśród cen najniższych poszczególnych nawozów (Tabela 2) najmniejsze wartości osiągnęły:
nawozy azotowe:
- saletra amonowa w województwie zachodniopomorskim 93,00 zł/dt,
- saletrzak w województwie zachodniopomorskim 78,00 zł/dt,
- mocznik w województwie zachodniopomorskim 107,00 zł/dt,
nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie zachodniopomorskim 68,00 zł/dt;
- superfosfat wzbogacony 40% w województwie zachodniopomorskim 123,00 zł/dt;
nawozy potasowe:
- sól potasowa w województwie zachodniopomorskim 119 ,00 zł/dt;
- siarczan potasu w województwie mazowieckim 154,00 zł/dt,
nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 w województwie zachodniopomorskim 142,00 zł/dt;
- polifoska 6:20:30 w województwie zachodniopomorskim 139,00 zł/dt;
- polifoska 4:12:32 w województwie lubuskim 98,00 zł/dt;
- amofoska 4:16:18 w województwie wielkopolskim 93,00 zł/dt.


Wśród cen najwyższych poszczególnych nawozów największe wartości osiągnęły:
nawozy azotowe:
- saletra amonowa w województwie małopolskim 157,00 zł/dt;
- saletrzak w województwie małopolskim 140,00 zł/dt;
- mocznik w województwie małopolskim 200,00 zł/dt;
nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany 146,00 zł/dt w województwie kujawsko pomorskim ;
- superfosfat wzbogacony 40%, 180,00 zł/dt w województwie małopolskim ;
nawozy potasowe:
- sól potasowa 200,00 zł/dt w województwie małopolskim;
- siarczan potasu 352,00 zł/dt w województwie lubelskim ;
nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 -220,00 zł/dt w województwie małopolskim ;
;- polifoska 6:20:30- 205,00 zł/dt w województwie małopolskim ;
- polifoska 4:12:32 – 203,00 zł/dt w województwie pomorskim;
- amofoska 172 zł/dt w województwie pomorskim;

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do marca 2018 roku,w 24 na 176 pozycji obserwujemy spadek cen a w następnych 18 przypadkach stagnację cen. Oznacza to, że 76,00 % cen nawozów wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Nadal utrzymuje się wysoki odsetek wzrostu cen nawozów.

Ceny czystego składnika
Cenę czystego składnika wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika. (Np. cena jednej decytony superfosfatu potrójnego granulowanego 46% wynosi 139zł. , zawartość fosforu w jednej decytonie tego nawozu wynosi 46 kg , więc cena tych 46 kg fosforu wynosi 139 zł. – cena 1 kg fosforu równa się 3,02 zł.).

Wśród rozpatrywanych przez nas cen nawozów azotowych za marzec 2019 r. dla cen maksymalnych, cena czystego składnika – azotu jest najniższa w moczniku, na drugim miejscu – w saletrze amonowej a najdrożej czysty składnik nadal kosztuje w saletrzaku. Prawidłowość ta dotyczy większości województw. Dla cen minimalnych czystego składnika utrzymuje się podobna tendencja cena azotu najniższa jest w moczniku a najwyższa w saletrze.
Dla nawozów fosforowych na podstawie otrzymanych informacji widoczne jest,  że czysty składnik jest w większości województw tańszy w superfosfacie wzbogaconym 40% niż w pojedynczym granulowanym. 

Dla nawozów potasowych nie posiadamy wszystkich danych, gdyż w wielu województwach punkty skupu nie prowadzą sprzedaży siarczanu potasu. Z analizy posiadanych informacji wynika, że zarówno dla cen minimalnych jak i maksymalnych czysty składnik – potas, jest zdecydowanie tańszy w soli potasowej niż w siarczanie potasu, prawidłowość ta dotyczy większości województw.

Dla nawozów wieloskładnikowych jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie. Ceny czystego składnika w nawozach wieloskładnikowych przyjętych do analizy – polifosek oraz amofoski nie wykazują jednoznacznych prawidłowości. 

Przygotowała: Beata Filipiak,
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich.