Rynek nawozów mineralnych w maju 2019 roku (analiza)www.sadyogrody.pl/ CDR Brwinów - 08 lipca 2019 11:13


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przygotowało zestawienie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w maju 2019 r.

Zaopatrzenie w nawozy:

1. W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono jako wystarczający.

2. w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony, sól potasową Wap-Mag CaMg 28-16, oraz polifoski 8:24:24
i 6:20:30 oceniono jako dobry. Jako średnie oceniono siarczan potasu, wapno magnezowo tlenkowe i amofoskę. Jako bardzo słabe oceniono zaopatrzenie w superfosfat pojedynczy granulowany, a jako słabe w wapno tlenkowe i polifoskę 4:12:32.

3. w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający.

4. w województwie lubuskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający. Nie występuje superfosfat pojedynczy granulowany.

5. w województwie łódzkim jako bardzo dobre określono zaopatrzenie we wszystkie analizowane nawozy azotowe obecne w 93-100 % punktów sprzedaży. Dobre – w polifoskę 6:20:30 - w 79% punktów i polifoskę 8:24:24 – w 72% punktów. Średnie zaopatrzenie jest w –, oraz sól potasową w 72 % punktów. Jako zaopatrzenie dostateczne oceniono wapno magnezowe – w 41% punktów oraz superfosfat wzbogacony w 59% punktów i siarczan potasu 36%. Bardzo słabe zaopatrzenie jest w superfosfat pojedynczy granulowany 24%, nawozy wapniowe w 24% punktów, polifoskę 4:12:32 w 24% punktów i w amofoskę – w 7% punktów sprzedaży.

6. w województwie małopolskim dobre jest zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową i polifoskę 6:20:30 oraz polifoskę 8:24:24. Jako wystarczające określono zaopatrzenie w superfosfat pojedynczy granulowany. Jako słabe określono zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony granulowany, nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe i amofoskę. Brak jest notowań o obecności siarczanu potasu i polifoski 4:12:32. Zamiast tych nawozów wieloskładnikowych są dostępne inne nawozy wieloskładnikowe np Unifoska (4N:12P:12K:12Ca:12S) w cenie 115-130 PLN (Średnia 122).

7. czy w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe określono jako wystarczające. Słabe jest zaopatrzenie w nawozy fosforowe - w33 % punktów brak tych nawozów. Brak jest popytu na sól potasową, a w 33 % punktów sprzedaży brakuje siarczanu potasu. Stan zaopatrzenia w nawozy wapniowe jest dobry , jest dostępny w 83% punktów. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych – stan zaopatrzenia uzupełniany wg potrzeb ale wysokie ceny nawozów powodują ograniczone zainteresowanie kupnem. Polifoska 4:24:24 jest dostępna w 83% punktów. Polifoska 4:12:32 występowała w połowie punktów a amofoska jest dostępna w 66% punktów.

8. w województwie opolskim stan zaopatrzenia w saletrę amonową, mocznik, sól potasową, superfosfat pojedynczy granulowany, a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Saletrzak, superfosfat wzbogacony 40%, siarczan potasu, wapno oraz nawozy wapniowo magnezowe, polifoskę 6:20:30 oraz amofoska sprowadzane są na zamówienie.

9. w województwie podkarpackim zaopatrzenie w większość analizowanych nawozów jest dobre. Zaopatrzenie w wapno węglanowe oraz polifoskę 4:12:32 określono jako wystarczające.

10. w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową, oraz polifoskę 4:12:32 i 6:20:30 a także nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe jest wystarczający , nawozy są zamawiane w miarę potrzeb. Występują niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40% , oraz amofoskę. W przypadku siarczanu potasu i polifoski 4:12:32 wystąpił brak oferty.

11. w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry. Dostawy siarczanu potasu są realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni.

12. w województwie śląskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, fosforowe, sól potasową, siarczan potasu, nawozy wapniowe oraz analizowane polifoski oprócz (4:12:32) jest wystarczający. Brak jest nawozów wapniowo magnezowych polifoski 4:12:32 oraz amofoski.

13. w województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, fosforowe, sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 oraz wapniowe i wapniowo magnezowe określono jako dobre. Występują braki w dostawach siarczanu potasu, polifoski 4:12;32, oraz amofoski do punktów sprzedaży.

14. w województwie warmińsko-mazurskim zaopatrzenie w analizowane nawozy jest wystarczające. Brak siarczanu potasu i nawozów wapniowych oraz polifoski 4:12:32.

15. w województwie wielkopolskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową, polifoski 8:24:24 i 6:20:30 a także amofoskę i superfosfat wzmocniony oraz nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe określono jako wystarczające , chociaż czasami występują okresowe braki trwające 1-4 tygodni. Siarczan potasu występuje w 88% punktów. Superfosfat pojedynczy granulowany oraz polifoska 4:12:32 występują w 62% punktów sprzedaży.

16. w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie.

Ceny nawozów;
U dystrybutorów zbierane są najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów.
Wśród cen najniższych poszczególnych nawozów (Tabela 2) najmniejsze wartości osiągnęły:
nawozy azotowe:
- saletra amonowa w województwie warmińsko mazurskim 94,00 zł/dt,
- saletrzak w województwie warmińsko mazurskim 84,00 zł/dt,
- mocznik w województwie warmińsko mazurskim 113,00 zł/dt,
nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie zachodniopomorskim 68,00 zł/dt;
- superfosfat wzbogacony 40% w województwie zachodniopomorskim 123,00 zł/dt;
nawozy potasowe:
- sól potasowa w województwie zachodniopomorskim 128 ,00 zł/dt;
- siarczan potasu w województwie łódzkim 220,00 zł/dt,
nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 w województwie łódzkim 154,00 zł/dt;
- polifoska 6:20:30 w województwie zachodniopomorskim 130,00 zł/dt;
- polifoska 4:12:32 w województwie zachodniopomorskim 125,00 zł/dt;
- amofoska 4:16:18 w województwie mazowieckim 90,00 zł/dt.

Wśród cen najwyższych poszczególnych nawozów największe wartości osiągnęły:
nawozy azotowe:
- saletra amonowa w województwie zachodniopomorskim m 166,00 zł/dt;
- saletrzak w województwie mazowieckim 180,00 zł/dt;
- mocznik w województwie zachodniopomorskim 220,00 zł/dt;
nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany 120,50 zł/dt w województwie kujawsko pomorskim;
- superfosfat wzbogacony 40%, 180,00 zł/dt w województwie małopolskim;
nawozy potasowe:
- sól potasowa 210,00 zł/dt w województwie lubuskim i pomorskim ;
- siarczan potasu 340,00 zł/dt w województwie wielkopolskim;
nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 -220,00 zł/dt w województwie małopolskim ;
;- polifoska 6:20:30- 210,00 zł/dt w województwie zachodniopomorskim ;
- polifoska 4:12:32 – 203,00 zł/dt w województwie pomorskim;
- amofoska 172 zł/dt w województwie pomorskim;

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do maja 2018 roku,w 27 na 176 pozycji obserwujemy spadek cen a w następnych 18 przypadkach stagnację cen. Oznacza to, że 74,00 % cen nawozów wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Nadal utrzymuje się wysoki odsetek wzrostu cen nawozów. Coraz więcej cen wykazuje również tendencję wzrostową.

Przygotowała Beata Filipiak z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich.