Rynek nawozów mineralnych oraz ceny w III kw. (analiza)

Autor: CDR Brwinów 25 października 2020 09:27

Rynek nawozów mineralnych oraz ceny w III kw. (analiza) W większości województw obserwujemy spadek lub stagnację cen nawozów azotowych/ Fot. shutterstock

Poniższe zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w 3 kwartale 2020 r.

Zaopatrzenie w nawozy:

1. W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono jako wystarczający.

2. w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40% , sól potasową, oraz nawozy wapniowo magnezowe i wapno tlenkowe, polifoskę 6:20:30 a także polifoskę 8:24:24 oraz amofoskę oceniono jako wystarczający. Jako średnie w polifoskę 4:12:32. Jako słabe oceniono zaopatrzenie w superfosfat pojedynczy granulowany i siarczan potasu.

3. w województwie lubelskim stan zaopatrzenia w analizowane nawozy jest wystarczający.

4. w województwie lubuskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający.

5. w województwie łódzkim jako bardzo dobre określono zaopatrzenie we wszystkie analizowane nawozy azotowe obecne w 93-100 % punktów sprzedaży. Dobre – w polifoskę 6:20:30 – w 86% punktów oraz w sól potasową w 79% punktów. Średnie zaopatrzenie jest w polifoskę 8:24:24 i nawozy wapniowo magnezowe – 59% punktów sprzedaży, superfosfat wzbogacony 40% w 41% punktów. Jako zaopatrzenie dostateczne oceniono superfosfat pojedynczy granulowany w 18% punktów, w siarczan potasu w 31% punktów. Słabe jest zaopatrzenie w nawozy wapniowe w 17% punktów sprzedaży. Bardzo słabe było zaopatrzenie w polifoskę 4:12:32 - w 14% i w amofoskę w 10% punktów.

6. w województwie małopolskim jako dobry określono stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, nawozy wapniowe oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30. Zaopatrzenie w nawozy fosforowe określono jako wystarczające, jako słabe polifoskę 4:12:32 oraz 4:16:18 – mało danych. Bardzo słabe jest zaopatrzenie w siarczan potasu. Brak informacji o nawozach wapniowo magnezowych.

7. w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe określono jako dobry, w 1 na 6 punktów brak mocznika. Zaopatrzenie w nawozy fosforowe oceniono jako słabe : superfosfat pojedynczy występował w 66% punktów. Brak popytu na nawozy potasowe w tym okresie. Siarczan potasu występuje 66% punktów punktów sprzedaży. Zaopatrzenie w nawozy wapniowe jest dobre, występują w 83% punktów sprzedaży (Wapniak Kornicki i Wapmag). Nawozy wieloskładnikowe: stan zaopatrzenia uzupełniany według potrzeb, wysokie ceny nawozów i w związku z tym ograniczone zainteresowanie zakupem. Polifoski 8:24:24 i 6:20:30 nie występowały na terenie MODR. Polifoska 4:12:32 występowała w 50% punktów, a amofoska występowała w 83% punktów.

8. w województwie opolskim stan zaopatrzenia w saletrę amonową, mocznik, sól potasową, superfosfat pojedynczy granulowany, a także polifoskę 8:24:24
i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Saletrzak, superfosfat wzbogacony 40%, siarczan potasu, wapno oraz nawozy wapniowo magnezowe, i polifoska 4:12:32 oraz amofoska sprowadzane są na zamówienie.

9. w województwie podkarpackim zaopatrzenie w analizowane nawozy jest dobre. Wystarczające jest zaopatrzenie w wapno węglanowe, a występują braki polifoski 4:12:32.

10. w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową, oraz polifoskę 4:12:32 i 6:20:30 a także nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe jest wystarczający , nawozy są zamawiane w miarę potrzeb. Występują niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40%. W przypadku siarczanu potasu i polifoski 4:12:32 wystąpił brak oferty. Dla amofoski wystąpiły tylko dwie oferty.

11. w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry. Dostawy siarczanu potasu są realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni.

12. w województwie śląskim stan zaopatrzenia w analizowane nawozy jest wystarczający. Brak jest nawozów wapniowo magnezowych, polifoski 4:12:32 oraz siarczanu potasu, który może być sprowadzony na zamówienie, a także amofoski.

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI