Rynek nawozów mineralnych oraz ceny nawozów w maju 2020 r. (analiza)CDR Brwinów - 25 czerwca 2020 14:50


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przygotowało analizę rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2020r., na podstawie informacji o nawozach otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Zaopatrzenie w nawozy:

1. W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono jako wystarczający.

2. w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową, siarczan potasu oraz nawozy wapniowo magnezowe i wapno tlenkowe polifoskę 6:20:30 a także polifoskę 8:24:24 oceniono jako wystarczający. Jako słabe oceniono zaopatrzenie w wapno tlenkowe, polifoskę 4:12:32 oraz amofoskę. Brak superfosfatu pojedynczego granulowanego.

3. w województwie lubelskim stan zaopatrzenia w analizowane nawozy jest wystarczający.

4. w województwie lubuskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający. Nie występowała amofoska.

5. w województwie łódzkim jako bardzo dobre określono zaopatrzenie we wszystkie analizowane nawozy azotowe obecne w 97-100 % punktów sprzedaży. Dobre – w polifoskę 6:20:30 – w 83% punktów. Średnie zaopatrzenie jest w polifoskę 8:24:24 – 62 % punktów sprzedaży i w sól potasową – w 69% punktów. Jako zaopatrzenie dostateczne oceniono w superfosfat wzbogacony 40% w 41% punktów oraz w nawozy wapniowe– w 34% i wapniowo magnezowe w 48% punktów sprzedaży i siarczan potasu w 31% punktów. Bardzo słabe było zaopatrzenie w superfosfat pojedynczy granulowany w 24% punktów, w polifoskę 4:12:32 - w 5% i w amofoskę w 3% punktów.

6. w województwie małopolskim jako dobry określono stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30. Superfosfat pojedynczy jako wystarczający, jako słabe superfosfat wzbogacony 40%, nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe, oraz amofoskę, brak siarczanu potasu oraz polifoski 4:12:32. Zamiast tych nawozów wieloskładnikowych dostępne inne nawozy wieloskładnikowe np Unifoska (4N:12P:12K:12Ca:12S) w cenie średniej 120. Cena wapna workowanego, luzem od 180 PLN (tlenkowe) za 1 tonę w zależności od ilości i zawartości Ca i od 75-100 PLN (węglanowe) za 1 tonę.

7. w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe określono jako dobry, w 1 na 6 punktów brak mocznika. Zaopatrzenie w nawozy fosforowe oceniono jako słabe : superfosfat pojedynczy jest w 66% punktów, a wzbogacony w 83%. Brak popytu na nawozy potasowe w tym okresie. Siarczan potasu występuje 66% punktów punktów sprzedaży. Zaopatrzenie w nawozy wapniowe jest dobre, występują w 83% punktów sprzedaży (Wapniak Kornicki i Wapmag). Nawozy wieloskładnikowe: stan zaopatrzenia uzupełniany według potrzeb, wysokie ceny nawozów i w związku z tym ograniczone zainteresowanie zakupem. Polifoski 8:24:24 i 6:20:30 nie występowały na terenie MODR. Polifoska 4:12:32 występowała w 50% punktów, a amofoska występowała w 83% punktów. Brak jest popytu na sól potasową.

8. w województwie opolskim stan zaopatrzenia w saletrę amonową, mocznik, sól potasową, superfosfat pojedynczy granulowany, a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Saletrzak, superfosfat wzbogacony 40%, siarczan potasu, wapno oraz nawozy wapniowo magnezowe, i polifoska 4:12:32 oraz amofoska sprowadzane są na zamówienie.

9. w województwie podkarpackim zaopatrzenie w nawozy azotowe, fosforowe sól potasową, oraz polifoski 4:12:32 i 6:20:30 a także amofoskę jest dobre. Zaopatrzenie w nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe , siarczan potasu, polifoskę 4:12:32 określono jako wystarczające.

10. w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową, oraz polifoskę 4:12:32 i 6:20:30 a także nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe jest wystarczający, nawozy są zamawiane w miarę potrzeb. Występują niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40%. W przypadku siarczanu potasu i polifoski 4:12:32 wystąpił brak oferty. Dla amofoski wystąpiły tylko dwie oferty.

11. w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry. Dostawy siarczanu potasu są realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni.

12. w województwie śląskim stan zaopatrzenia w analizowane nawozy jest wystarczający. Brak jest nawozów wapniowo magnezowych, polifoski 4:12:32 oraz siarczanu potasu, który może być sprowadzony na zamówienie a także amofoski.

13. w województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w analizowane nawozy określono jako dobre. Występują braki w dostawach siarczanu potasu, polifoski 4:12;32, oraz amofoski do punktów sprzedaży.

14. w województwie warmińsko-mazurskim zaopatrzenie w analizowane nawozy jest wystarczające. Nadal brak siarczanu potasu i superfosfatu pojedynczego granulowanego oraz polifoski 4:12:32.

15. w województwie wielkopolskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową, polifoskę 6:20:30, oraz amofoskę określono jako wystarczające , chociaż czasami występują okresowe braki trwające 1-4 tygodni. Superfosfat wzmocniony oraz nawozy wapniowo magnezowe i polifoska 8:24:24 występują w 88% punktów. Nawozy wapniowe, siarczan potasu i polifoska 4:12:32 występują w 75% punktów. Superfosfat pojedynczy granulowany występuje w połowie punktów

16. w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie.

Ceny nawozów;

U dystrybutorów zbierane są najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów.
Wśród cen najniższych poszczególnych nawozów najmniejsze wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie zachodniopomorskim 90,00 zł/dt,
- saletrzak w województwie opolskim 78,00 zł/dt,
- mocznik w województwie lubuskim 115,00 zł/dt,

nawozy fosforowe: 

- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie opolskim 72,00 zł/dt;
- superfosfat wzbogacony 40% w województwie mazowieckim 86,00 zł/dt;

nawozy potasowe:

- sól potasowa w województwie opolskim 120,00 zł/dt;
- siarczan potasu w województwie mazowieckim 160,00 zł/dt,

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 w województwie lubuskim 93,00 zł/dt;
- polifoska 6:20:30 w województwie mazowieckim 105,00 zł/dt;
- polifoska 4:12:32 w województwie mazowieckim 120,00 zł/dt;
- amofoska 4:16:18 w województwie mazowieckim 99,00 zł/dt.

Wśród cen najwyższych poszczególnych nawozów największe wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie mazowieckim 154,00 zł/dt;

- saletrzak w województwie zachodniopomorskim 148,00 zł/dt;
- mocznik w województwie mazowieckim 192,00 zł/dt;

nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany 109,00 zł/dt w województwie podlaskim;

- superfosfat wzbogacony 40%, 242,00 zł/dt w województwie pomorskim;

nawozy potasowe:

- sól potasowa 208,00 zł/dt w województwie podkarpackim;
- siarczan potasu 320,00 zł/dt w województwie podkarpackim i wielkopolskim

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 -208,00 zł/dt w województwie podkarpackim;
- polifoska 6:20:30- 224,00 zł/dt w województwie zachodniopomorskim;
- polifoska 4:12:32 – 176,00 zł/dt w województwie podkarpackim;
- amofoska 172 zł/dt w województwie pomorskim;

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do maja 2019 roku,w 76 na 176 pozycji obserwujemy spadek cen a w następnych 28 przypadkach stagnację cen. Oznacza to, że 41,00 % cen nawozów wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W większości województw obserwujemy spadek lub stagnację cen nawozów azotowych. W województwie opolskim spadły ceny wszystkich analizowanych nawozów, a w województwie dolnośląskim wszystkich oprócz superfosfatu wzbogaconego 40%.

Przygotowała Beata Filipiak, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich.