Rynek nawozów mineralnych oraz cen w lutym 2020 r. (analiza)www.sadyogrody.pl /CDR Brwinów - 26 marca 2020 15:38


Jak kształtował się rynek nawozów mineralnych oraz ceny nawozów w lutym 2020 roku? - informacje z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w lutym 2020r. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w lutym 2020r.

Zaopatrzenie w nawozy:

1. W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono jako wystarczający.

2. w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, oraz polifoskę 6:20:30 oceniono jaki bardzo dobry. Stan zaopatrzenia w superfosfat wzbogacony 40%, Wap-Mag CaMg 28-16, oraz polifoskę 8:24:24 oceniono jako dobry. Jako średnie oceniono siarczan potasu, wapno tlenkowe oraz amofoskę. Jako słabe oceniono zaopatrzenie w polifoskę 4:12:32. Dystrybutorzy informują, że polifoska o tym składzie nie jest już produkowana. Występuje w pojedynczych punktach pod zmienioną nazwą. Jako bardzo słabe oceniono zaopatrzenie w superfosfat pojedynczy granulowany, brak zainteresowania tym nawozem.

3. w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający.

4. w województwie lubuskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający.

5. w województwie łódzkim jako bardzo dobre określono zaopatrzenie we wszystkie analizowane nawozy azotowe obecne w 100 % punktów sprzedaży. Dobre – w polifoskę 6:20:30 – w 90% punktów i w sól potasową – w 76% punktów. Średnie zaopatrzenie jest w polifoskę 8:24:24 – w 69% punktów. Jako zaopatrzenie dostateczne oceniono w superfosfat wzbogacony 40% w 41% punktów, w superfosfat pojedynczy granulowany w 31% punktów, w siarczan potasu 41% punktów wapno magnezowe – w 45% punktów.  Bardzo słabe było zaopatrzenie w nawozy wapniowe – 17% i polifoskę 4:12:32 w 3% punktów i w amofoskę w 17% punktów.

6. w województwie małopolskim dobre jest zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową i polifoskę 6:20:30 oraz polifoskę 8:24:24. Jako wystarczające określono zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony 40%, Jako słabe określono zaopatrzenie w superfosfat pojedynczy granulowany, siarczan potasu oraz amofoskę. Brak jest notowań o obecności polifoski 4:12:32. Zamiast tych nawozów wieloskładnikowych są dostępne inne nawozy wieloskładnikowe np Unifoska (4N:12P:12K) w cenie 115-125 PLN. Wapno luzem w cenie od 180zł. za dt. w zależności od ilości i odległości do gospodarstwa.

7. w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe określono jako dobry. Słabe jest zaopatrzenie w nawozy fosforowe dostępne w 66% punktów. Brak popytu na nawozy potasowe w tym okresie. Siarczan potasu występuje w połowie punktów sprzedaży. Zaopatrzenie w nawozy wapniowe jest dobre, ale brak zainteresowania nawozami z tej grupy. Polifoska 4:12:32 nie występowała na terenie MODR. Amofoska występowała w 30% punktów. Brak jest popytu na sól potasową.

8. w województwie opolskim stan zaopatrzenia w saletrę amonową, mocznik, sól potasową, superfosfat pojedynczy granulowany, a także polifoskę 8:24:24
i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Saletrzak, superfosfat wzbogacony 40%, siarczan potasu, wapno oraz nawozy wapniowo magnezowe, oraz amofoska sprowadzane są na zamówienie. Polifoska 4:12:32 jest niedostępna.

9. w województwie podkarpackim zaopatrzenie w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową, nawozy wapniowe, oraz polifoski 4:12:32 i 6:20:30 jest dobre. Zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony 40% siarczan potasu, polifoskę 4:12:32 oraz amofoskę określono jako wystarczające.

10. w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową, oraz polifoskę 4:12:32 i 6:20:30 a także nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe jest wystarczający , nawozy są zamawiane w miarę potrzeb. Występują niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40% , oraz amofoskę. W przypadku siarczanu potasu i polifoski 4:12:32 wystąpił brak oferty.

11. w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry. Dostawy siarczanu potasu są realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni.

12. w województwie śląskim stan zaopatrzenia w analizowane nawozy jest wystarczający. Brak jest nawozów wapniowo magnezowych, polifoski 4:12:32 oraz siarczanu potasu, który może być sprowadzony na zamówienie a także amofoski.

13. w województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w analizowane nawozy określono jako dobre. Występują braki w dostawach siarczanu potasu, polifoski 4:12;32, oraz amofoski do punktów sprzedaży.

14. w województwie warmińsko-mazurskim zaopatrzenie w analizowane nawozy jest wystarczające. Brak siarczanu potasu i superfosfatu pojedynczego granulowanego oraz polifoski 4:12:32.

15. w województwie wielkopolskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową, polifoskę 6:20:30 określono jako wystarczające , chociaż czasami występują okresowe braki trwające 1-4 tygodni. Superfosfat wzmocniony, nawozy wapniowe, polifoska 8:24:24 oraz amofoska występują w 88% punktów. Superfosfat pojedynczy granulowany, siarczan potasu, nawozy wapniowo magnezowe i polifoska 4:12:32 występują w 75%punktów sprzedaży.

16. w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie.

Ceny nawozów;

 

U dystrybutorów zbierane są najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów. 

Wśród cen najniższych poszczególnych nawozów  najmniejsze wartości osiągnęły:
nawozy azotowe:
- saletra amonowa w województwie opolskim 98,00 zł/dt,
- saletrzak w województwie kujawsko pomorskim oraz opolskim 87,00 zł/dt,
- mocznik w województwie kujawsko pomorskim108,00 zł/dt,
nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie zachodniopomorskim 68,00 zł/dt;
- superfosfat wzbogacony 40% w województwie mazowieckim 84,00 zł/dt;
nawozy potasowe:
- sól potasowa w województwie opolskim 130,00 zł/dt;
- siarczan potasu w województwie łódzkim 220,00 zł/dt,
nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 w województwie lubuskim 92,00 zł/dt;
- polifoska 6:20:30 w województwie mazowieckim 105,00 zł/dt;
- polifoska 4:12:32 w województwie wielkopolskim 120,00 zł/dt;
- amofoska 4:16:18 w województwie podkarpackim 88,00 zł/dt.

Wśród cen najwyższych poszczególnych nawozów największe wartości osiągnęły:
nawozy azotowe:
- saletra amonowa w województwie zachodniopomorskim 162,00 zł/dt;
- saletrzak w województwie mazowieckim i zachodniopomorskim 148,00 zł/dt;
- mocznik w województwie zachodniopomorskim 200,00 zł/dt;
nawozy fosforowe:
- superfosfat pojedynczy granulowany 156,00 zł/dt w województwie wielkopolskim;
- superfosfat wzbogacony 40%, 242,00 zł/dt w województwie pomorskim;
nawozy potasowe:
- sól potasowa 200,00 zł/dt w województwie małopolskim;
- siarczan potasu 320,00 zł/dt w województwie świętokrzyskim;
nawozy wieloskładnikowe:
- polifoska 8:24:24 -215,00 zł/dt w województwie pomorskim ;
;- polifoska 6:20:30- 224,00 zł/dt w województwie zachodniopomorskim;
- polifoska 4:12:32 – 176,00 zł/dt w województwie podkarpackim;
- amofoska 172 zł/dt w województwie pomorskim;

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do lutego 2019 roku,w 62 na 176 pozycji obserwujemy spadek cen a w następnych 29 przypadkach stagnację cen. Oznacza to, że 48,00 % cen nawozów wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W województwach dolnośląskim, lubelskim, opolskim ceny większości analizowanych nawozów spadły w stosunku do cen z lutego 2019 roku.

Przygotowała Beata Filipiak, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich.