Ruszyła 62 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych

Autor: Aneta Gwara-Tarczyńska 03 lutego 2022 10:35

Ruszyła 62 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych Prof. dr hab. Dorota Konopacka, dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach podczas otwarcia 62 Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych

Rozpoczęła się 62 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych nosząca tytuł "Ochrona roślin sadowniczych w obliczu strategii Europejski Zielony Ład".

Konferencję otworzyła prof. dr hab. Dorota Konopacka, dyrektor Instytutu Ogrodnictwa- PIB w Skierniewicach.

Ochrona roślin sadowniczych w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu

- Konferencja sadownicza to wydarzenie w którym Instytut oferuje tematykę, która jest najważniejsza i stanowi najbardziej gorące tematy i palące problemy. W 2022 roku nie mogło być mowy o innym temacie niż zagadnienie strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Każdy z nas chciałby żeby środowisko było dla nas przyjazne, aby planeta i gleba nie ulegały degradacji. Niemniej Zielony Ład to ogromne wyzwanie dla sektora ogrodniczego, który bez środków ochrony roślin nie mógłby oferować tak ważnego asortymentu produktów jakimi są owoce i warzywa. Wyzwania związane z Zielonym Ładem będą poruszane w kolejnych sesjach - mówiła prof. dr hab. Dorota Konopacka.

Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa-PIB podkreśliła, że założenia Zielonego Ładu będą dużym wyzwaniem dla całej branży. 

W tym roku konferencja odbywa się w formule hybrydowej. Konferencja jest transmitowana na żywo przez kanał YouTube - OGLĄDAJ TRANSMISJĘ NA ŻYWO

Zobacz program 62 Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych:

9.00-10.00 Rejestracja
10.00-10.05 Uroczyste otwarcie i powitanie uczestników konferencji − prof. dr hab. Dorota Konopacka, Dyrektor IO-PIB
10.05-10.40 Wystąpienia zaproszonych Gości
10.40-10.55 „Założenia strategii Europejski Zielony Ład w zakresie ochrony roślin – jak możemy je realizować?” − prof. dr hab. Joanna Puławska
10.55-11.10 „Prognozowane zmiany w ochronie roślin przed szkodnikami”
− dr inż. Małgorzata Sekrecka
11.10-11.25 „Najważniejsze problemy w ochronie sadów drzew pestkowych przed chorobami – możliwości zastosowania metod niechemicznych”
− dr inż. Agata Broniarek-Niemiec, dr Monika Kałużna, dr Tadeusz Malinowski
11.25-11.40 „Możliwości ochrony jabłoni i grusz przed najważniejszymi chorobami w warunkach ograniczenia asortymentu fungicydów”
− dr inż. Sylwester Masny, dr Artur Mikiciński, dr Hubert Głos
11.40-11.55 „Pozostałości środków ochrony roślin w owocach w świetle badań
monitoringowych w polskich sadach i na plantacjach w 2021 roku” − dr Artur Miszczak
11.55-12.10 „Herbicydy do regulacji zachwaszczenia w sadach i jagodnikach”
− dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO
12.10-12.25 Dyskusja
12.25-12.40 Przerwa
12.40-12.55 „Nowe zagrożenia chorobowe upraw roślin jagodowych” − mgr Monika Michalecka, mgr Anna Poniatowska, dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO, dr Monika Kałużna
12.55-13.10 „Możliwości ograniczania stosowania fungicydów na plantacjach roślin jagodowych” mgr Anna Poniatowska, mgr Monika Michalecka
13.10-13.25 „Zagrożenie upraw truskawki przez nicienie i strategia ich zwalczania” − dr hab. Grażyna Soika, prof. IO, mgr Dawid Kozacki, dr inż. hab. Andrzej Skwiercz
13.25-13.40 „Czy w sadzie jabłoniowym zarządzanie glebą w sposób agroekologiczny jest możliwe?”
− dr hab. Eligio Malusa, prof. IO, dr Małgorzata Tartanus, dr Joanna Golian, dr Ewa Furmańczyk
13.40-13.55 „Dezorientacja feromonowa w zwalczaniu owocówki i zwójek w sadach jabłoniowych” − mgr Damian Gorzka
14.55-14.10 „Bawełnica korówka uciążliwym szkodnikiem sadów jabłoniowych”
− dr Michał Hołdaj.
14.10-14.25 „Ochrona gruszy przed miodówką gruszową plamistą (Cacopsylla pyri) przy ograniczeniu stosowania chemicznych insektycydów”
− dr Wojciech Warabieda, dr inż. Małgorzata Sekrecka, dr hab. Grażyna Soika, prof. IO
14.25-14.40 „Choroby wirusowe i fitoplazmatyczne na plantacjach maliny i jeżyny” − dr hab. Cieślińska, prof. IO
14.40-14.55 „Agroekologiczne podejście do zwalczania nasionnic w sadach wiśniowych i na plantacjach roślin jagodowych”
− dr Małgorzata Tartanus, dr hab. Eligio Malusa, prof. IO, mgr Wojciech
Piotrowski
14.55-15.10 „Zero zanieczyszczeń pestycydowych – wyzwania i możliwości
technologiczne polskich sadowników” − dr hab. Grzegorz Doruchowski
15.10-15.25 „Jak sobie radzić z muszką plamoskrzydłą (Drosophila suzukii)?”
− mgr Wojciech Piotrowski
15.25-15.45 Dyskusja i zakończenie konferencji

nr plakatu: Sesja posterowa
1. „Nowa metoda wykrywania utajonych infekcji jabłek powodowanych przez
grzyby z rodzaju Neofabraea i Monilinia” − mgr Monika Michalecka, mgr Anna Poniatowska, prof. dr hab. Joanna Puławska
2. „Wykorzystanie pochodnych kwasu salicylowego do indukcji odporności
jabłoni przed zarazą ogniową” − dr Artur Mikiciński, dr Danuta Wójcik, mgr Maciej Spychalski, dr Rafał Kukawka, dr hab. inż. Marcin Śmiglak, prof. dr hab. Joanna Puławska
3. „Brązowa plamistość gruszy (Stemphylium vesicarium) – nowe zagrożenie
w polskich sadach” − mgr Hubert Głos, dr Hanna Bryk, mgr Monika Michalecka, prof. dr hab. Joanna Puławska.
4. „Diaporthe eres jako sprawca nowej choroby jabłek w okresie
przechowywania” − mgr Hubert Głos, dr Hanna Bryk, mgr Monika Michalecka, mgr Anna Poniatowska, prof. dr hab. Joanna Puławska.
5. „Charakterystyka izolatów wirusa pstrości liści maliny (Raspberry leaf
mottle virus, RLMV)” − dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO
6. „Rak bakteryjny i inne bakteriozy borówki wysokiej – obecna sytuacja w szkółkach i na plantacjach” − dr Monika Kałużna

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI