Rolnicy mogą wnioskować o dofinansowanie na wapnowanie gleb

Autor: www.sadyogrody.pl/pr 02 lutego 2021 12:51

Rolnicy mogą wnioskować o dofinansowanie na wapnowanie gleb Dofinansowanie do wapnowania gleb - na jakich zasadach?

Do 300 złotych dofinansowania do każdej tony wapna nawozowego lub środka wapnującego mogą uzyskać rolnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Zabieg wapnowania przyczynia się m.in. do zatrzymania wody w glebie i tym samym poprawienia lokalnej retencji.

Wnioski o dofinansowania rolnicy mogą składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w trybie ciągłym. Do udziału w programu uprawnieni są posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Dotacja jest zależna od wielkości gospodarstwa i wynosi od 100 zł na tonę wapna (gospodarstwa od 50 do 75ha), poprzez 200 zł na tonę (gospodarstwa od 25 do 50 ha) do 300 zł za tonę (gospodarstwa od 0 do 25 ha). Wnioski o dofinansowanie powinny być składane razem z dokumentami przyjętymi przez właściwą Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą. Nabór jest ciągły niezależnie od wyczerpania aktualnie dostępnych środków.

Wapnowanie poprawia retencję wodną i pomaga zapobiegać suszy

Piaszczysty charakter gleb oraz niska zawartość próchnicy są głównymi przyczynami występowania dużych obszarów gleb okresowo lub trwale narażonych na niedobory wody. Sytuację pogłębia coraz częściej występujący okresowy brak opadów deszczu oraz potwierdzony wzrost liczby dni upalnych w ciągu roku.

- Wapnowanie wpływa nie tylko na poprawę struktury gleby, ale także na jej pojemność wodną. Efektywne przeciwdziałanie okresowym niedoborom wody powodowanym brakiem opadów poprzez poprawę struktury gleby bez uwzględnienia wapnowania będzie praktycznie niemożliwe – mówił prof. dr hab. Jerzy Grabiński z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach podczas Forum Producentów Rolnych targach Polagra-Premiery.

- Wapnować gleby można w ciągu całego roku – wyjaśnia Michał Wojciak z firmy Nordkalk, producenta wapna rolniczego. - Powszechnie zabieg ten wykonywany jest późnym latem i jesienią. Wapno wysiewamy równomiernie w dokładnie ustalonej dawce i dobrze mieszamy z warstwą orną gleby – najlepiej powierzchniowo, na głębokość 5–10 cm. Często stosowane jest też w ramach uprawek przedsiewnych. Wapnowanie wiosenne może być wykonane w ramach uprawek pod rośliny jare. Na obszaracho małym stopniu nachylenia terenu możliwe jest stosowanie wapna również w okresie zimowym oraz pogłówne zarówno jesienne, jak i wiosenne – dodaje.

Ochrona wód gruntowych

W związku ze zmianami klimatycznymi rola wapnowania będzie rosła nie tylko z uwagi na potrzebę odkwaszania gleb i przeciwdziałania okresowym niedoborom wody. Wapnowanie pomaga również w zatrzymaniu w glebie związków azotu i fosforu, które przedostając się do wód gruntowych stanowią zagrożenie dla dostępu do wody pitnej. - Nadmierna emisja związków azotu i fosforu do wód śródlądowych, a następnie wód morskich, skutkuje eutrofizacją zarówno w śródlądowych, jak i morskich zbiornikach wodnych, a także powoduje wzrost stężenia azotanów w wodach pitnych do poziomu niebezpiecznego dla zdrowia. Wapnowanie ogranicza w dużym stopniu proces wymywania składników pokarmowych z gleb do wód wgłębnych i powierzchniowych, przez co wpływa na zmniejszenie procesu eutrofizacji - mówi prof. dr hab. inż. Janusz Igras Instytut Nawozów Sztucznych Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Oferta nawozów w serwisie Giełda Rolna!

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI