Rola składników pokarmowych w nawożeniu malin

Autor: Michał Gwara, sadyogrody.pl 13 lutego 2018 16:10

Rola składników pokarmowych w nawożeniu malin fot. shutterstock

Na tegorocznej edycji „Jagodowych Trendów” w Kraśniku poruszono wiele aspektów dotyczących poprawy wielkości i jakości plonów w uprawach owoców jagodowych, głównie malin i truskawek. Jednym z tematów była rola poszczególnych składników pokarmowych w kształtowaniu wielkości i jakości plonu malin, o czym prezentację wygłosił dr Andrzej Grenda.

W kwestiach nawożenia azotem ważna okazuje się strategia aplikacji tego składnika. Wyniki wielu badań wskazują na zdecydowany wzrost plonu przy dzieleniu dawek na 2 lub 3 w stosunku do jednokrotnej aplikacji azotu. Należy uważać, aby nie przekraczać polecanych dawek, co skutkuje osłabieniem odporności roślin przed chorobami i szkodnikami, a także niskimi temperaturami. Zalecane dawki wynoszą 50 – 80 kg N/ ha w uprawie odmian owocujących na pędach 2-letnich. Tą ilość azotu powinniśmy rozsiewać w 2 dawkach: pierwsza „startowa” na początku wegetacji, oraz „podtrzymująca” w okolicach początku kwitnienia. W przypadku malin powtarzających („jesiennych”) zalecane jest zwiększenie dawki azotu o 20 – 30%, natomiast wysiewu dokonujemy w 3 terminach: na początku wegetacji, pod koniec maja oraz na początku kwitnienia.

Dr Grenda wspomniał też o formach azotu, które będą optymalne w poszczególnych terminach. Pierwsza dawka powinna składać się z nawozów zawierających azot amonowy oraz saletrzany. Te formy pozwolą roślinom na równomierny dostęp do azotu. Czas wysiewu drugiej dawki to okres wysokiego zapotrzebowania na ten składnik pokarmowy. Autor polecał tu zastosowanie saletrzanych form, szczególnie w postaci saletry wapniowej. Zawiera ona dodatkowo wapń, który korzystnie wpływa na jakość, a przede wszystkim jędrność owoców.

W 3 terminie nawożenia malin owocujących na pędach tegorocznych optymalną formą azotu będą także saletry wapniowe, lub potasowo – wapniowe. Autor przestrzegł przed stosowaniem formy amonowej lub mocznikowej  w tym terminie – dłuższe i wolniejsze uwalnianie azotu może spowodować osłabienie mrozoodporności roślin zimą.

Dr Grenda poruszył także kwestie nawożenia malin fosforem. Wiele badań wskazuje na zbieżność wzrostu plonowania malin ze wzrostem zawartości P w roztworze glebowym. Autor wskazał również na rozbieżności między polskimi zaleceniami a tymi opracowanymi w innych krajach. Np. w USA polecane dawki P2O5 są wyższe o ok 30%, a wysiew fosforu polecany jest nawet przy wysokiej i bardzo wysokiej zawartości P w glebie (odpowiednio 100 i 35 kg P2O5/ ha).

Jako optymalną formę nawożenia fosforowego Dr Grenda wskazał nawozy zawierające część tego składnika w formie polifosforanowej. W stosunku do ortofosforanów jest ona bardziej mobilna w glebie, a także dostępna dla roślin w niższych temperaturach. Ciekawe efekty zaobserwowano również przy nawożeniu fosforem przez fertygację. Dwukrotne zastosowanie mieszaniny nawozów MAP oraz Antibloc Mineral na początku wegetacji wpłynęło na wzrost powierzchni liści oraz masy korzeni w stosunku do roślin podlewanych samą wodą lub z dodatkiem kwasu ortofosforowego.

Trzecim kluczowym składnikiem jest potas, który poza wielkością i jakością plonu wpływa na podatność roślin na przemarzanie. Maliny zaliczają się do roślin bardzo wrażliwych na zawartość chloru w glebie, stąd do nawożenia powinniśmy używać siarczanowych i azotanowych form tego składnika. Przy optymalnej zawartości w glebie potas stosujemy najczęściej wiosną pod postacią nawozu wieloskładnikowego. Jeśli wymagane są wyższe dawki, autor zaleca ich wprowadzenie w formie siarczanu potasu w terminie jesiennym, co ograniczy antagonizmy między potasem a magnezem i wapniem. Warto również zwrócić uwagę na saletry potasowo – wapniowe, które pozwalają na wniesienie K w pełni wegetacji wraz z nawożeniem azotowym. Dotyczy to szczególnie upraw prowadzonych na glebach lekkich, a także po okresach obfitych opadów. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI