W związku z tym Ministerstwo podjęło szereg działań mających na celu ustabilizowanie sytuacji na rynku nawozów. 

Dopłaty do nawozów zależne od KE

Ponadto Ministerstwo przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiający przyznanie rolnikom pomocy na zakup określonych nawozów mineralnych. Dalsze procedowanie ww. rozporządzenia jest uzależnione od stanowiska Komisji Europejskiej odnośnie możliwości przyznania rolnikom pomocy w tym zakresie.

Saletra za około 4400 zł/t. Nowy cennik Agrochem Puławy