Czego należy się obawiać na podtopionych plantacjach? Przede wszystkim system korzeniowy roślin pozostających pod wodą lub w nasiąkniętej wodą glebie jest uszkodzony a włośniki korzeniowe, odpowiadające za aktywne pobieranie składników pokarmowych, obumierają. W efekcie na plantacjach często obserwuje się więdnięcie roślin pomimo optymalnie uwilgotnionej gleby. Więdnięciu często towarzyszy brunatnienie blaszki liściowej, będące ewidentnym objawem niewydolności systemu korzeniowego. Jako, iż obecnie mamy okres inicjacji pąków kwiatowych na przyszły sezon warunki te odbiją się negatywnie na przyszłorocznych plonach.

Po długotrwałych i obfitych opadach deszczu z końca sierpnia wiele plantacji truskawek znalazło się pod wodą/ fot. Doradca Jagodowy

Jak odbudować system korzeniowy truskawki po podtopieniu?

Aby pomóc roślinom jak najszybciej powrócić do prawidłowego funkcjonowania, oprócz odprowadzenia nadmiaru wody z pola, należy skupić się na poprawie parametrów fizykochemicznych ryzosfery. Efekt ten można osiągnąć poprzez interwencyjne zastosowanie preparatów humusowych. Może to być sypki koncentrat kwasów humusowych H-850 (2-3 kg na ha), płynny preparat Humik (3-5 l na ha) zawierający kwasy humusowe i betainy stymulujące rozwój włośników korzeniowych lub płynny koncentrat Carbohumik oferowany w różnych formach dedykowanych do aplikacji poprzez rozlanie wzdłuż rzędów jak i poprzez system fertygacyjny. Zastosowanie kwasów humusowych wpływa głównie na poprawę struktury gleby, rozluźnienie jej wierzchnich warstw oraz poprawę napowietrzenia. Na stanowiskach o uregulowanej strukturze do pobudzenia rozwoju systemu korzeniowego można zastosować również preparat Goteo (3-5 l na ha) dedykowany do stymulacji rozwoju systemu korzeniowego.

Długotrwałe zaleganie wody na plantacjach sprzyja rozwojowi w ryzosferze niekorzystnej flory beztlenowej oraz groźnych patogenów truskawki.

Przykładem mogą być grzyby z rodzaju Phytophtora sp. wywołujące zgniliznę korzeni i korony oraz skórzastą zgniliznę owoców. Jednym z najskuteczniejszych zabiegów blokujących rozwój grzybów z rodzaju Phytophtora jest zastosowanie nawozu zawierającego fosforyny. Przykładem takiego nawozu jest Fosactiv Fertygacja – produkt przeznaczony do dokorzeniowej aplikacji wraz z podlewaniem (3-5 l na ha) lub Fosactiv Foliar – produkt przeznaczony do oprysków pozakorzeniowych (1-4 l na ha). Kolejnym krokiem prawidłowego ukierunkowania życia glebowego na plantacji zalanej przez wody opadowe jest zastosowanie preparatu zawierającego skoncentrowane aminokwasy doglebowe. Może to być TeeraSorb Radicular w dawce 15-20 l na ha lub Aminovital power 1,0-2,0 kg na ha. Dostarczenie aminokwasów do gleby ma na celu pobudzenie rozwoju korzystnej (tlenowej) mikroflory glebowej, co jest również niezbędnym elementem poprawy warunków funkcjonowania systemu korzeniowego.

Na plantacjach zalanych lub podtopionych przez ponadnormatywne opady należy również bardzo umiejętnie prowadzić nawożenie, uzupełniając dwa podstawowe składniki pokarmowe odpowiadające za odbudowę systemu korzeniowego, tj. fosfor i wapń. Zagadnienie to zostanie omówione w oddzielnym materiale.

 

Środki do produkcji na gieldarolna.pl!