Prof. Mrówczyński: strategia „Od pola do stołu” spowoduje zmniejszenie produkcji rolnej w UEfarmer.pl - 21 maja 2020 12:26


- Przyjęta przez Komisję Europejską strategia „Od pola do stołu” spowoduje zmniejszenie produkcji rolnej w Unii Europejskiej oraz nastąpi wzrost cen żywności. Również UE straci samowystarczalność żywnościową oraz bezpieczeństwo jakościowe. Wszystkie koszty Strategii obciążą rolników, a w konsekwencji całość zapłaci konsument, co może wywołać duże niezadowolenie społeczne – mówi w rozmowie z portalem farmer.pl prof. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.


- W projekcie Komisji Europejskiej dotyczącego Europejskiego Zielonego Ładu w ramach Strategii "Od pola do stołu", znajdował się zapis, że ograniczenie stosowania środków ochrony roślin w UE będzie wynosiło 30 %. W przyjętej 20 maja 2020 r. przez Komisję Europejską Strategii podwyższono ograniczenie stosowania środków ochrony roślin aż o 50 % w ciągu 10 lat – przypomina prof. Mrówczyński.

 

Jak dodaje, w Polsce wg danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Eurostat zużywa się prawie 2,5 kg substancji czynnych środków ochrony roślin na 1 ha gruntów ornych i upraw trwałych.

- W UE najwięcej ś.o.r. stosuje się w Niderlandii, bo aż 10 kg s.cz. na 1 ha. We Włoszech zużywa się ponad 7 kg, w Portugalii 5 kg, a w Niemczech, Francji i Hiszpanii ponad 4 kg/ha. Aktualnie Polska znajduje się na 10 miejscu pod względem zużycia s.cz., bo dodatkowo wyprzedzają nas jeszcze: Austria, Chorwacja i Wielka Brytania. Realizując Strategię KE w Polsce powinien nastąpić racjonalny wzrost stosowania ś.o.r., natomiast w wymienionych krajach, które stosują najwięcej s.cz. musi nastąpić redukcja zużycia, przekraczająca nawet 50 % - komentuje dla nas prof. Marek Mrówczyński.

Naukowiec podkreśla, że UE od wielu lat wycofuje ze stosowania coraz większą liczbę s.cz., czego przykładem jest 2019 r., gdzie wykreślono 20 a wprowadzono 1 s.cz. UE wycofując ś.o.r. nie proponuje nowych rozwiązań, co utrudnia oraz uniemożliwia realizacje integrowanej ochrony roślin. Usuwane są wszystkie s.cz., które wykazują długotrwale działanie na agrofagi, natomiast wprowadza się preparaty, które cechują się bardzo krótkim oddziaływaniem ochronnym. Taka sytuacja powoduje, że liczba zabiegów ochrony roślin w trakcje okresu wegetacji roślin wzrasta, co generuje dodatkowe koszty oraz powoduje utrudnienia organizacyjne. Na wycofywanie s.cz. nakładają się jeszcze dodatkowo zmiany klimatyczne, które zmieniają zagrożenia powodowane przez agrofagi.

 

Więcej w serwisie farmer.