Produkcja warzyw a Europejski Zielony Ład

Autor: KZ/ www.sadyogrody.pl 23 lutego 2021 10:16

Produkcja warzyw a Europejski Zielony Ład Produkcja warzyw a Europejski Zielony Ład - jakie zmiany dla producentów?/ fot. shutterstock

Komisja Europejska w ramach Europejskiego Zielonego ładu przyjęła plan działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. Do 2050 r. Unia chce stać się kontynentem neutralnym dla środowiska i klimatu. Co to oznacza dla producentów warzyw?

Podczas konferencji online CracoviaHorti 2021, której organizatorem była firma Timac Agro, poruszano tematy z zakresu Europejskiego Zielonego Ładu. Omówiono aktualną sytuację na rynku środków ochrony roślin w kontekście wycofywania substancji czynnych oraz zasady efektywnego i skutecznego nawożenia roślin warzywniczych.

Strategia „od pola do stołu” – przejście na zdrowszy i bardziej zrównoważony system żywnościowy w UE

dr Mirosław Korzeniowski, prezes Stowarzyszenia Agroekoton przekazał, że dotychczas jednym z głównych zadań Unii Europejskiej było zapewnienie zdrowej, przystępnej cenowo żywności, oraz zapewnienie dochodów rolnikom. - Nowa strategia wprowadza nowe zadania, m.in. przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę środowiska naturalnego i zachowanie bioróżnorodności biologicznej – elementy, które nie wiążą się tylko z produkcją żywności, ale i zakładają zmiany w niektórych aspektach hodowli zwierząt czy produkcji roślinnej. Jednym z tych elementów będzie silne wspieranie rolnictwa ekologicznego – mówił dr Korzeniowski.

Za 9 lat powierzchnia upraw ekologicznych – zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu – ma zwiększyć się do 25 proc. W Unii Europejskiej najbliżej celu jest Austria (ok. 24,1 proc), oraz Szwecja i Estonia. W krajach tych powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wzrosła w ostatnich latach. Polska ma jeden z niższych współczynników w UE (w 2019 r. 3,5 proc.).

Komisja Europejska podejmuje działania mające na celu m.in.:

- zmniejszenie stosowania pestycydów i związane z nimi zagrożenia o 50 proc. do 2030 r.
- zmniejszenie straty składników pokarmowych o co najmniej 50 proc., nie dopuszczając przy tym, do pogorszenia żyzności gleby do 2030 r.
- ograniczenie stosowania nawozów o co najmniej 20 proc. do 2030 r.

Wycofywanie substancji czynnych – co dalej z ochroną warzyw?

Prof. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin – PIB informował na temat wycofywania substancji czynnych środków ochrony roślin dla produkcji warzyw.

W Polsce zużywa się prawie 2,5 kg substancji czynnych środków ochrony roślin na 1 ha gruntów. Spośród krajów Unii Europejskiej najwięcej stosuje się ich w Niderlandach (8 kg substancji czynnych/1 ha), w Irlandii (ponad 6,8 kg/1 ha), w Belgii (6,8 kg/1 ha), Włoszech (6,5 kg/1ha). Polska znajduje się na 13 miejscu pod względem zużycia substancji czynnych w UE.

W 2020 MRiRW wycofało 99 fungicydów, 56 herbicydów, 58 insektycydów, 24 regulatory wzrostu. Asortyment zmniejszył się o 237 produktów.

- Liczba substancji czynnych fungicydów ulega redukcji w krajach UE. Na mocy rozporządzeń Komitetu Europejskiego wycofano lub zaproponowano do usunięcia substancje czynne, tj: chlorotalonil, tiofanat metylowy, mankozeb, epoksykonazol, propikonazol, fenpropimorf, pikoksystrobina , tiuram i inne. Wycofanie 10 produktów jest jednoznaczne z wyjściem z rynku co najmniej 100 fungicydów – podkreślił prof. Marek Korbas.

Aktualnie w uprawie ogórka zarejestrowane jest 56 fungicydów, w uprawie pomidora 106 produktów, w cebuli 78, w buraku ćwikłowym 40. Fungicydy zarejestrowane do ochrony warzyw zawierają ważne substancje czynne, w tym mankozeb, tiofanat metylowy. Preparaty zawierające tiofanat metylowy rozwiązują problemy z antraknozną, zgnilizną twardzikową, czy parchem dyniowatych w uprawach ogórka pod osłonami. Ważne aby ogrodnicy dysponowali jak największą ilością substancji czynnych, dzięki którym mogą likwidować mszyce będące wektorami wirusów.

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI