Producenci środków ochrony roślin chcą chronić owady zapylającefarmer.pl - 23 grudnia 2014 14:13


Firmy produkujące środki ochrony roślin coraz chętniej angażują się w akcje promujące ochronę pszczół i innych zapylaczy.

Prowadzone przez firmy proekologiczne inicjatywy mają na celu edukowanie środowiska rolniczego i ogrodniczego odnośnie znaczenia owadów zapylających w produkcji roślinnej. W ramach akcji prowadzone są przeróżne kampanie informacyjne. Za każdym razem podkreślana jest rola zapylaczy w kształtowaniu plonu roślin uprawnych.

Przykładowo firma Sumi Agro Poland jest inicjatorem realizowanej od kilku lat kampanii prowadzonej pod hasłem " Budujemy populację owadów zapylających".

Głównym celem tej inicjatywy jest uświadomienie rolnikom i sadownikom, jaką rolę odgrywają pszczoły w gospodarce rolnej i promowanie prowadzenia ochrony roślin w taki sposób, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla owadów pożytecznych w ich środowisku naturalnym.

W 2015 r. firma planuję kontynuację prowadzonej kampanii. W przyszłym sezonie ma zamiar przekazać kolejne 1000 sztuk domków z gniazdami murarki ogrodowej. Dodatkowo w wybranych sadach produkcyjnych firma chce ustawiać duże skrzynie, wypełnione trzcinkami wewnątrz których umieszczono kokony tej dzikiej pszczoły.