Pożyteczne mikroorganizmy – stymulacja wzrostu i ochrona przez chorobami

Autor: Dr Aleksandra Trzewik, dr hab. Magdalena Szczech, dr Beata Kowalska/ IO-PIB 23 lipca 2021 15:01

Pożyteczne mikroorganizmy – stymulacja wzrostu i ochrona przez chorobami Pożyteczne mikroorganizmy – stymulacja wzrostu i ochrona biologiczna przez chorobami młodych roślin/ fot. shutterstock

Serendipita indica i Trichoderma spp. to grzyby, które wpływają na zwiększenie biomasy oraz odporności roślin przed czynnikami biotycznymi. Poniżej prezentujemy opisy doświadczenia prowadzonego w Instytucie Ogrodnictwa – PIB.

Serendipita indica (wcześniejsza nazwa Piriformospora indica) jest endofitem zasiedlającym korzenie. S. indica wnika przez korzenie włośnikowe i kolonizuje wnętrza komórek, a także przestrzenie międzykomórkowe, tworząc w tkankach korka spory. Natomiast grzyby Trichoderma intensywnie kolonizują glebę oraz strefę korzeniową. Zastosowanie obu rodzajów grzybów, działających w różnych strefach, może zwiększyć efektywność ich korzystnego działania w uprawach roślin.

Pożyteczne mikroorganizmy – stymulacja wzrostu i ochrona biologiczna przez chorobami młodych roślin rozmnażanych z siewu oraz wegetatywnie metodą in vitro

Celem pracy było określenie wpływu S. indica na wzrost roślin różanecznika ‘Nova Zembla’ i ‘Alfred’ otrzymanych w kulturach in vitro i zbadanie możliwości bioochronnych na porażenie Phytophthora cinnamomi oraz określenie wpływu inokulacji S. indica i wybranych szczepów Trichoderma na wzrost i rozwój roślin papryki.

Przesadzenie roślin do podłoża torfowego zainokulowanego grzybnią S. indica w stężeniu 1% (1 g grzybni/100 ml podłoża) w szklarni miało pozytywny wpływ na wzrost roślin obydwu odmian różanecznika. Rośliny ‘Nova Zembla’ były wyższe w czasie pomiarów po 3, 7 i 15 miesiącach o 22.3, 32.7 i 34.5%, a rośliny ‘Alfred’ o 7.2, 9.6 i 12.7% od roślin nieinokulowanych. Rośliny ‘Nova Zembla’ miały także więcej liści od 20 do 47.3%.

Badania dotyczące roli ochronnej S. indica wykazały, że z 25 roślin różanecznika ‘Nova Zembla’ zainokulowanych S. indica, a następnie P. cinnamomi przeżyło 15, podczas gdy wszystkie rośliny niechronione endofitem zamarły.

Dodatek do podłoża torfowego S. indica w stężeniu 1% oraz szczepu Trichoderma atroviride TRS14 w dawce 105 zarodników/1 g podłoża wpływał stymulująco na wzrost siewek papryki. Rośliny rosnące w obecności w/w mikroorganizmów charakteryzowały się większą liczbą i długością korzeni bocznych, dłuższymi pędami oraz większą liczbą i masą liści w stosunku do roślin kontrolnych. Analiza mikrobiologiczna podłoża wykazała tendencję do zwiększenia liczebności T. atroviride w kombinacjach z S. indica, zarówno w doświadczeniach laboratoryjnych, jak i szklarniowych. Ponadto w doświadczeniach szklarniowych w kombinacjach, gdzie zastosowano S. indica i T. atroviride zanotowano znacząco więcej fluoryzujących bakterii z rodzaju Pseudomonas, które mają korzystny wpływ na wzrost roślin.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI