Portugalia: wykryto bakterię Xylella fastidiosa na roślinach zielnychwww.sadyogrody.pl/ PIORiN - 25 marca 2019 11:17


W listopadzie 2018 r. Xylella fastidiosa została po raz pierwszy stwierdzona w Portugalii, w gminie Vila Nova de Gaia na północy kraju. Patogena wykryto na roślinach lawendy hiszpańskiej (nie wykazujących objawów porażenia), rosnących na klombie na terenie ogrodu zoologicznego – informuje PIORiN w raporcie nr 8 nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych.

Informację nt. rozmieszczenia geograficznego i żywicieli Xylella fastidiosa, która w krajach Unii Europejskiej podlega obowiązkowi zwalczania, podano w raporcie nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych dla Polski nr 5 i 7. Bakteria poraża 563 gatunki roślin (EFSA, 2018), głównie drzew i krzewów liściastych (ozdobnych, owocowych i leśnych), a rzadziej roślin zielnych.

W listopadzie 2018 r. Xylella fastidiosa została po raz pierwszy stwierdzona w Portugalii (w gminie Vila Nova de Gaia na północy kraju).

W trakcie dalszych lustracji poszukiwawczych w obrębie wyznaczonych stref porażenia i bezpieczeństwa wykryto kolejne porażone rośliny lawendy hiszpańskiej (44 sztuki) i lawendy drobnolistnej (Lavendula angustifolia) (6 sztuk), rosnące na klombach, w kolejnych 4 stanowiskach znajdujących się w niewielkiej odległości od siebie.

W badaniu są próby pochodzące z kolejnych roślin rosnących w obrębie wspomnianych stref. Ponadto w szkółce znajdującej się w odległości ok. 1 km od miejsca wykrycia porażonych roślin stwierdzono występowanie X. fastidiosa na roślinach rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis), bylicy drzewkowatej (Artemisia arborescens) i Coprosoma repens (po 10 szt. roślin z każdego gatunku).

Wspomniana szkółka produkuje rośliny wyłącznie w celu wysadzenia na terenach zielonych w obrębie gminy Vila Nova de Gaia, co ogranicza obszar, na którym mogą znajdować potencjalnie porażone egzemplarze. Przytoczony przykład wskazuje na rozprzestrzenianie się Xylella fastidiosa w Europie pomimo podejmowania działań w celu wyniszczenia tego patogena – informuje PIORiN.