W ograniczaniu liczebności szkodników istotne znaczenie ma wybór stanowiska (pola) pod uprawę. Doradcy zalecają, aby unikać sadzenia warzyw po sobie z tej samej rodziny botanicznej (zalecana jest co najmniej 3-letnia przerwa). Podczas uprawy należy pamiętać o lustracji pola, a także  profilaktycznych zabiegach ochronnych.

Agrotechniczne metody ograniczania liczebności szkodników

W ochronie plantacji przed szkodnikami ważna jest agrotechnika - głęboka orka oraz walka z chwastami w ciągu całego sezonu wegetacyjnego.

Do programu ochrony warto włączyć również metody biologiczne, tj. wykorzystanie wrogów naturalnych i ochrona organizmów pożytecznych. 

Połyśnica marchwianka - jedna larwa może zniszczyć do 10 roślin

Okres nalotu połyśnicy marchwianki na plantacje sygnalizuje obecność odłowionych much na żółtych tablicach lepowych.

Połyśnica występuje w dwóch pokolenia w ciągu roku. Przeciwko pierwszemu pokoleniu tablice ustawia się od drugiej dekady maja, a drugiemu – od połowy lipca do połowy sierpnia. Szkodnik ten atakuje również pietruszkę seler i pasternak.

Połyśnica może wyrządzić znaczne szkody w uprawie marchwi (jedna larwa pierwszego pokolenia jest w stanie zniszczyć do 10 roślin). Uszkodzone korzenie marchwi łatwo gniją, nie nadają się do spożycia, ani przechowywania.

Progiem zagrożenia dla drugiego pokolenia połyśnicy marchwianki jest odłowienie  zwykle 0,75-1 muchówki  przez 3 kolejne dni.

Bawełnica topolowo-marchwiana - szkodliwa sierpień-wrzesień

Producenci uprawiający marchew w sąsiedztwie topoli czarnej czy berlińskiej mogą mieć problemy z bawenicą topolowo-marchwianą, która na korzeniach tworzy kolonie przykryte białą, watowatą woskowiną. Bawełnice wysysają soki z nasady bocznych korzonków wyrastających z korzenia palowego. Efektem ich żerowania jest zahamowanie wzrostu korzeni, przy równoczesnym braku widocznych symptomów uszkodzenia rośliny. Korzenie z objawami żerowania bawełnicy nie nadają się do przechowywania ani sprzedaży.

Na zagrożonych plantacjach wskazane jest przeprowadzenie lustracji. Jako próg zagrożenia przyjęto kolonię bawełnicy na 50 korzeni pobranych z 3 miejsc w równych odległościach po przekątnej plantacji.

W niektórych rejonach szkodnik ten wyrządza znacznie większe straty niż połyśnica marchwianka (spadek plonu może dochodzić do 50 proc).

 

Środki ochrony roślin - sprawdź oferty na gieldarolna.pl