Polskie gospodarstwo dołącza do Bayer ForwardFarmingKZ/ www.sadyogrody.pl - 05 października 2020 11:47


Nowa koncepcja Bayer ForwardFarming to międzynarodowa platforma popularyzacji zrównoważonych praktyk w gospodarstwach rolnych, a także dialogu i dzielenia się wiedzą na temat uprawy i ochrony roślin. Do sieci ‘zrównoważonych farm’ dołączyło własnie pierwsze polskie gospodarstwo.

Zrównoważone rolnictwo jest ważną częścią strategii korporacyjnej firmy Bayer. 49 proc. mieszkańców polskich miast wskazuje, że pojęcie zrównoważonego rozwoju ma dla nich bardzo istotne znaczenie a w przyszłości rolnictwo zrównoważone odgrywać będzie jeszcze większą rolę. Bayer chce w tym uczestniczyć. - Wprowadzamy zintegrowane rozwiązania, aby rolnik mógł osiągać korzyści w gospodarstwie, ale jednocześnie zmniejszać swój negatywny wpływ na środowisko. Patrzymy na zrównoważenie w skali globalnej, mając na uwadze wszystkie działania w gospodarstwie – mówił Antoine Bernet, szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji, podczas konferencji online.

{media;28191;Zrównoważone rolnictwo jest ważną częścią strategii korporacyjnej firmy Bayer;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/81/91/028191.jpg;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/81/91/028191_r0_620.jpg}

Koncepcja Bayer ForwardFarming ma na celu popularyzację zrównoważonych praktyk w gospodarstwie rolnym, prowadzenie otwartego dialogu i dzielenie się wiedzą. Wdrażając tego typu działania w gospodarstwach w Zachodniej Europie, Bayer chce pokazać, że nowoczesne rolnictwo może być ekologiczne, odpowiedzialne społecznie oraz zrównoważone. W ramach tej inicjatywy firma nawiązała już współpracę z 16 gospodarstwami rolnymi z 12 krajów w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej (Argentyna, Austria, Belgia, Brazylia, Chile, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Włochy, USA). Zainaugurowano także pierwszą ‘zrównoważoną farmę’ w Polsce.

Gospodarstwo należące do sieci Bayer ForwardFarming znajduje się niecałe 10 km od geodezyjnego środka Polski – we wsi Kaszewy (powiat kutnowski, woj. łódzkie). Krzysztof Nikiel wraz z synem Maciejem, prowadzi ponad 90-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w uprawie buraków cukrowych, pszenicy ozimej i kukurydzy.

Gospodarz podziela przekonanie, że zrównoważony rozwój ekonomiczny przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska jest nierozerwalnie związany z nowoczesnym rolnictwem.

- Nowoczesne i precyzyjne rolnictwo to domena naszego gospodarstwa od wielu lat a współpraca z firmą Bayer pomoże się nam dalej rozwijać w kierunku zrównoważenia, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i technik uprawy. Zrównoważone rolnictwo pozwala chronić rośliny we właściwy sposób - precyzyjnie, optymalnie –powiedział podczas konferencji Krzysztof Nikiel.

{media;28192;Krzysztof Nykiel i hotel dla zapylaczy/ fot. materiały prasowe;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/81/92/028192.jpg;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/81/92/028192_r0_620.jpg}

W gospodarstwie Krzysztofa Nykiela już zastosowano szereg rozwiązań z zakresu zrównoważonego rolnictwa. Należą do nich: szczególna dbałość o kondycję gleby, np. zwiększenie zawartości próchnicy, optymalizacja ochrony roślin, korzystanie z narzędzi wspomagania decyzji i z rozwiązań rolnictwa cyfrowego, stosowanie nowoczesnych odmian roślin uprawnych o unikatowych cechach takich, jak tolerancja na szkodniki lub suszę, rozwiązania wspierające bioróżnorodność m.in. na rzecz owadów pożytecznych i dzikich ptaków. Kolejne rozwiązania będą wprowadzane w kolejnych latach trwania projektu. Wiele z tych elementów, jak np. podnoszenie zawartości próchnicy w glebie, jest również działaniem ograniczającym wpływ rolnictwa na klimat.

dr inż. Michał Krysiak, menadżer ds. Rolnictwa Zrównoważonego firmy Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji podkreślał, że gospodarstwo Bayer ForwardFarming rządzi się bardzo specyficznymi prawami zarówno w Polsce jak i na świecie. - Pierwszą zasadą jest niezależność. Mimo iż gospodarstwo współpracuje Bayerem w tym projekcie, to jednak zachowuje całkowicie swoją decyzyjność. Gospodarz sam decyduje co i w jaki sposób będzie uprawiał, oraz z jakich środków produkcji będzie korzystał. Swoją pracą promuje rolnictwo zrównoważone i otwiera bramy dla gości w celach edukacyjnych. Firma Bayer służy doradztwem – mówił.

{media;28193;dr inż. Michał Krysiak, menadżer ds. Rolnictwa Zrównoważonego firmy Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/81/93/028193.jpg;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/81/93/028193_r0_620.jpg}

I dodał, że gospodarstwo będzie wytwarzać więcej żywności ale w bardziej odpowiedzialny sposób. – Będziemy pomagać w doborze nowoczesnych odmiany roślin uprawnych do warunków panujących w gospodarstwie. Będziemy także podpowiadać w jaki sposób optymalizować ochronę roślin i korzystać z rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, które wpisuje się w koncepcję rolnictwa zrównoważonego oraz rozwiązań wspierających bioróżnorodność i kondycję gleby – mówił dr Michał Krysiak.