Hasłem wiodącym Konferencji Ochrony Roślin było: „Europejski Zielony Ład a przyszłość ochrony roślin”. Do niego właśnie nawiązywali organizatorzy oraz zaproszeni goście podczas otwarcia Sesji Naukowej, które odbyło się 16 lutego 2022 r., w Hotelu & Centrum Kongresowym IOR. Konferencję uroczyście otworzył p.o. Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin – PIB, dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB.

Podczas otwarcia wystąpili ponadto: Anna Gembicka – Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Andrzej Kotecki – zastępca Przewodniczącego Zespołu Nauk Rolniczych Rady Doskonałości Naukowej na UP we Wrocławiu, Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Sybren Vos, przedstawiciel EFSA Parma, Katarzyna Floryanowicz-Czekalska reprezentująca Główny Inspektorat Sanitarny oraz Joanna Gałązka z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Tego dnia odbyły się także dwa panele dyskusyjne: „Rolnictwo precyzyjne i nowoczesne narzędzia w ochronie roślin” oraz „Metody niechemiczne w ochronie roślin”.

Europejski Zielony Ład a przyszłość ochrony roślin

Obrady w czwartek, 17 lutego, zapoczątkowała sesja posterowa – 94 interesujące postery prezentowane w całości online (dostęp do tej części konferencji mieli wyłącznie uczestnicy zarejestrowani na platformie konferencyjnej). Następnie rozpoczęły się panele: „PIORiN – innowacje, integracja, współpraca”, IOR – PIB – „Ochrona roślin a bezpieczeństwo żywności – zadania realizowane we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, „Fitopatologia”, „Bezpieczeństwo ludzi i środowiska” oraz „Rolnictwo ekologiczne i ochrona organizmów pożytecznych”. Tego dnia odbyło się ponadto Forum „Nauka – Doradztwo – Praktyka”.

Na zakończenie czwartkowych obrad dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, p.o. Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin – PIB, podsumował 62. Sesję Naukową i zaprosił uczestników na kolejną edycję w lutym 2023 r.

– Konferencja Ochrony Roślin to jedyne takie wydarzenie, gdzie naukowcy mogą zaprezentować szerszemu gronu swoje projekty i osiągnięcia, a jednocześnie dowiedzieć się, jak realizacja wcześniejszych dokonań przekłada się na praktykę. Dlatego tak ważne jest utrzymanie dwutorowości tego wydarzenia – jako areny prezentacji dorobku naukowego dotyczącego rolnictwa oraz miejsca, w którym prezentowane są też praktyczne rozwiązania do zastosowania w uprawach. Liczymy, że kolejna, 63. Sesja Naukowa, odbędzie się stacjonarnie. Być może w nieco unowocześnionej formule, lecz w formie, która sprzyja bezpośrednim wymianom poglądów, również podczas rozmów kuluarowych – powiedział dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB.

Ostatni dzień Konferencji Ochrony Roślin poświęcony był wydarzeniom towarzyszącym: Forum Nasiennemu oraz Forum Adiuwantów.

– W tym roku dostęp do wydarzeń Konferencji Ochrony Roślin był bezpłatny. Zależało nam, aby z tą – dość mocno sprofilowaną – wiedzą dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Już sama liczba uczestników – ponad 800 osób na platformie konferencyjnej – dowodzi, jak ogromny potencjał mają Sesje Naukowe IOR – PIB i jak dużym zainteresowaniem cieszą się poruszane podczas nich tematy – podsumowuje p.o. Dyrektora IOR – PIB.

Patronat honorowy nad Konferencją Ochrony Roślin objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Minister Nauki Przemysław Czarnek, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin oraz Wielkopolska Izba Rolnicza.