Podsumowanie 62. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB

Autor: www.sadyogrody.pl/ IOR-PIB Poznań 21 lutego 2022 16:35

Podsumowanie 62. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB Hasłem wiodącym Konferencji Ochrony Roślin było: „Europejski Zielony Ład a przyszłość ochrony roślin”/ fot. materiały prasowe

W dniach 16-18 lutego 2022 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja Ochrony Roślin – 62. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Tegoroczna Sesja była poświęcona przede wszystkim praktycznym aspektom wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu i wpływu tych uregulowań na przyszłość ochrony roślin w Polsce.

Hasłem wiodącym Konferencji Ochrony Roślin było: „Europejski Zielony Ład a przyszłość ochrony roślin”. Do niego właśnie nawiązywali organizatorzy oraz zaproszeni goście podczas otwarcia Sesji Naukowej, które odbyło się 16 lutego 2022 r., w Hotelu & Centrum Kongresowym IOR. Konferencję uroczyście otworzył p.o. Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin – PIB, dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB.

Podczas otwarcia wystąpili ponadto: Anna Gembicka – Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Andrzej Kotecki – zastępca Przewodniczącego Zespołu Nauk Rolniczych Rady Doskonałości Naukowej na UP we Wrocławiu, Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Sybren Vos, przedstawiciel EFSA Parma, Katarzyna Floryanowicz-Czekalska reprezentująca Główny Inspektorat Sanitarny oraz Joanna Gałązka z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Tego dnia odbyły się także dwa panele dyskusyjne: „Rolnictwo precyzyjne i nowoczesne narzędzia w ochronie roślin” oraz „Metody niechemiczne w ochronie roślin”.

Europejski Zielony Ład a przyszłość ochrony roślin

Obrady w czwartek, 17 lutego, zapoczątkowała sesja posterowa – 94 interesujące postery prezentowane w całości online (dostęp do tej części konferencji mieli wyłącznie uczestnicy zarejestrowani na platformie konferencyjnej). Następnie rozpoczęły się panele: „PIORiN – innowacje, integracja, współpraca”, IOR – PIB – „Ochrona roślin a bezpieczeństwo żywności – zadania realizowane we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, „Fitopatologia”, „Bezpieczeństwo ludzi i środowiska” oraz „Rolnictwo ekologiczne i ochrona organizmów pożytecznych”. Tego dnia odbyło się ponadto Forum „Nauka – Doradztwo – Praktyka”.

Na zakończenie czwartkowych obrad dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, p.o. Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin – PIB, podsumował 62. Sesję Naukową i zaprosił uczestników na kolejną edycję w lutym 2023 r.

– Konferencja Ochrony Roślin to jedyne takie wydarzenie, gdzie naukowcy mogą zaprezentować szerszemu gronu swoje projekty i osiągnięcia, a jednocześnie dowiedzieć się, jak realizacja wcześniejszych dokonań przekłada się na praktykę. Dlatego tak ważne jest utrzymanie dwutorowości tego wydarzenia – jako areny prezentacji dorobku naukowego dotyczącego rolnictwa oraz miejsca, w którym prezentowane są też praktyczne rozwiązania do zastosowania w uprawach. Liczymy, że kolejna, 63. Sesja Naukowa, odbędzie się stacjonarnie. Być może w nieco unowocześnionej formule, lecz w formie, która sprzyja bezpośrednim wymianom poglądów, również podczas rozmów kuluarowych – powiedział dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB.

Ostatni dzień Konferencji Ochrony Roślin poświęcony był wydarzeniom towarzyszącym: Forum Nasiennemu oraz Forum Adiuwantów.

– W tym roku dostęp do wydarzeń Konferencji Ochrony Roślin był bezpłatny. Zależało nam, aby z tą – dość mocno sprofilowaną – wiedzą dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Już sama liczba uczestników – ponad 800 osób na platformie konferencyjnej – dowodzi, jak ogromny potencjał mają Sesje Naukowe IOR – PIB i jak dużym zainteresowaniem cieszą się poruszane podczas nich tematy – podsumowuje p.o. Dyrektora IOR – PIB.

Patronat honorowy nad Konferencją Ochrony Roślin objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Minister Nauki Przemysław Czarnek, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin oraz Wielkopolska Izba Rolnicza. 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI