Podłoże popieczarkowe - nawóz czy odpad? Niejasny status prawny

Autor: www.sadyogrody.pl 30 grudnia 2020 11:11

Podłoże popieczarkowe - nawóz czy odpad? Niejasny status prawny Podłoże popieczarkowe - nawóz czy odpad?; fot. shutterstock.com

Powszechnie używane w rolnictwie i ogrodnictwie podłoże popieczarkowe - w myśl przepisów prawnych - nie jest nawozem naturalnym, ale odpadem. Zatem czy można go stosować? A jeśli tak, to na jakich zasadach?

Podłoże popieczarkowe to mieszanina kompostowanego obornika końskiego, kurzego, słomy, włókna kokosowego oraz torfu. Kompost popieczarkowy zawiera 60-70 procent wody, a resztę stanowi sucha masa. Posiada pH na poziomie 6,2-6,5.

Zdaniem wielu rolników i sadowników podłoże popieczarkowe, które jest łatwo dostępne i niedrogie - to wartościowy nawóz. Jednak jego status prawny jest zupełnie inny. Zgodnie z przepisami jest ono klasyfikowane pod kodem 020199 - odpady z rolnictwa, ogrodnictwa itp.

W czerwcu 2020 r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu podał, że na terenie powiatu wolsztyńskiego, gdzie - z uwagi na dużą popularność uprawy pieczarek - ceni się ten nawóz w uprawach, na podstawie tych przepisów prawnych, zdaniem rolników błędnych i niesłusznych, dochodzi do niewłaściwych interpretacji prawnych. W 2019 r. jednostki kontrolne zgłosiły fakt stosowania przez rolników kompostu ze zużytego podłoża pieczarkowego. Odpowiednie delegatury potraktowały stosowanie tego nawozu jako naruszenie obowiązujących przepisów i ukarały rolników mandatami karnymi w wysokości 10000 zł (dziesięciu tysięcy złotych).

- Organy nakładające kary zakrywają się odpowiednimi paragrafami, nie uwzględniając trudnej sytuacji rolnictwa. Kompost popieczarkowy traktują jako odpad, a nie wartościowy nawóz podnoszący zawartość próchnicy, a pośrednio wielkość uzyskiwanych plonów - podaje WODR w Poznaniu.

Interpretacja prawna specjalistów nie pozostawia wątpliwości. Według prawników, rolnik, który chce wykorzystać podłoże pieczarkowe na własnych gruntach w celu poprawy jakości gleby powinien uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Wprawdzie rolnik nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz.646), ale prowadzi on działalność gospodarczą - działalność wytwórczą w rolnictwie. Stąd może uzyskać zezwolenie na przetwarzanie podłoża pieczarkowego.

W myśl tych przepisów 10 tys. zł to najniższy wymiar kary za prowadzenie przetwarzania odpadów bez zezwolenia. Co więcej, jeżeli rolnikowi zostanie wymierzona ww. kara, to przez najbliższe 10 lat nie będzie mógł uzyskać zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Z prośbą o interpretację przepisów redakcja www.sadyogrody.pl zgłosiła się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Oto jaką odpowiedź uzyskaliśmy:

"Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przepisów tej ustawy nie stosuje się do biomasy w postaci:

a) odchodów podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) [2], zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009”,
b) słomy,
c) innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej,
- wykorzystywanej w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi."

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI