Platforma Sygnalizacji Agrofagów – pomocne narzędzie w określaniu potencjalnych zagrożeńwww.sadyogrody.pl/ informacja prasowa - 24 lipca 2020 13:20


- W tym roku mieliśmy sytuację podwójnie wyjątkową. Z jednej strony aktywność agrofagów była większa niż zazwyczaj lub zaczynała się wcześniej, gdyż praktycznie nie było zimy, z drugiej – z powodu pandemii platforma okazała się bezpiecznym narzędziem transferu wiedzy – mówi dr hab. Anna Tratwal, kierownik Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, profesor IOR – PIB, zarządzająca platformą.

Od 1 marca 2020 roku Platformę Sygnalizacji Agrofagów odwiedziło ponad 30 000 osób. Największy wzrost popularności odnotowano w maju, kiedy witrynę www.agrofagi.com.pl odwiedziło 11,5 tys. osób, ponad 2 tysiące więcej niż w kwietniu. Dane te dowodzą, że polscy rolnicy poszukują rzetelnych, a przede wszystkim aktualnych informacji na temat potencjalnych zagrożeń dla ich upraw.

Poza wynikami systematycznych obserwacji, w okresie od marca do lipca zamieszczane były dodatkowe komunikaty o stwierdzonych zagrożeniach dla upraw. 

W związku z ograniczeniami w dostępie do środków ochrony roślin, które wynikały z ogólnoświatowej epidemii koronawirusa i przerw w imporcie substancji czynnych produkowanych w większości w Azji, trzeba było dostosować do obecnej sytuacji także metodyki integrowanej produkcji i metodyki integrowanej ochrony roślin udostępniane na platformie. Obecnie na stronie zamieszczone są: metodyki integrowanej produkcji (ok. 150), metodyki integrowanej ochrony (z podziałem na wersje dla rolników i doradców) oraz „Poradniki Sygnalizatora”.

dr hab. Henryk Ratajkiewicz z  katedry Entomologii i Ochrony Środowiska, wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaznacza, że Platforma Sygnalizacji Agrofagów niewątpliwie dobrze służy rolnikom i ogrodnikom w osiągnięciu lepszych wyników w produkcji, ponieważ jest bardzo użytecznym narzędziem stworzonym do realizacji założeń integrowanej ochrony roślin, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z dnia 18 kwietnia 2013 r.) w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin, a także Krajowego Planu Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony.

- Na podkreślenie zasługuje zwłaszcza to, że Platforma Sygnalizacji Agrofagów obejmuje całościowo zagadnienia dotyczące ochrony roślin uprawnych i udostępnia je w jednym miejscu. Dostarcza rolnikom i zainteresowanym partnerom cennych informacji z zakresu szeroko pojętej integrowanej produkcji i ochrony upraw rolniczych i ogrodniczych  – dodaje.

Platforma jest na bieżąco aktualizowana, a w zakresie sygnalizacji agrofagów i systemów wspomagania decyzji dostarcza narzędzi, które dają możliwość oceny sytuacji fitosanitarnej dla konkretnych lokalizacji. 

Lidia Spychalska z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (powiat Pleszew) dodaje, że przez wiele lat rolnicy byli zmuszeni do prowadzenia samodzielnej obserwacji występowania agrofagów na swoich uprawach. Na podstawie tych obserwacji, często intuicyjnie, dobierali środki ochrony roślin, starając się optymalizować ich użycie. Jednak w natłoku codziennych, gospodarskich zajęć nie było to wcale łatwe zadanie, tym bardziej, że nie zawsze byli pewni słuszności podjętych decyzji. Platforma Sygnalizacji Agrofagów odciążyła rolników w tym zakresie – mówi.