PIORiN: Nowe zagrożenia dla upraw kukurydzywww.sadyogrody.pl/PIORiN - 29 stycznia 2020 12:40


Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przedstawiła raport nr 14 dotyczący nowych zagrożeń fitosanitarnych dla Polski. Wśród nich wymienia m.in. skoczka kukurydzianego (Zyginidia scutellaris), który żeruje w uprawach kukurydzy.

W sierpniu 2019 r. w trakcie lustracji uprawy kukurydzy, zlokalizowanej na terenie Stacji w Winnej Górze, zostały stwierdzone liczne osobniki skoczka kukurydzianego, które wywoływały uszkodzenia roślin w postaci białych plamek, niekiedy o gwiaździstym kształcie, powstałych w wyniku wysysania soków roślinnych przez te owady (IOR-PIB, 2019).

- W UE, w tym w Polsce Zyginidia scutellaris nie podlega obowiązkowi zwalczania, lecz może się stać szkodnikiem kukurydzy oraz przenosić wirusy patogeniczne dla tej rośliny. Wymagane są jednak dalsze badania temat tego szkodnika, a zwłaszcza ocena potencjalnej wielkości szkód, które jest w stanie on wywoływać w naszym kraju – podaje PIORiN.

Występowanie tego szkodnika stwierdzono w Afryce Północnej, na Zakaukaziu, w Azji Środkowej oraz kilku krajach europejskich (Albania, Austria, Belgia, Czechy, Francja, Grecja, Niemcy, Polska, Węgry, Wielka Brytania i Włochy).

PIORiN informuje, że we wrześniu 2019 r. w mieście Bielefeld w kraju związkowym Północna Nadrenia-Westfalia w Niemczech na pułapkę umieszczoną na polu kukurydzy, w celu monitorowania szkodników tej rośliny, odłowiono motyla, którego przy użyciu testów molekularnych zidentyfikowano do gatunku Xestia tabida. Nie odnotowano żadnych uszkodzeń roślin kukurydzy na polu, gdzie umieszczono pułapkę.

Xestia tabida jest motylem z rodziny sówkowatych (Noctuidae). Jego występowanie jak dotąd stwierdzono w Chinach, Japonii, Korei i dalekowschodniej części Rosji, wliczając w to Sachalin. W krajach Unii gatunek ten nie podlega obowiązkowi zwalczania.