W ciągu ostatnich dni opady w wielu regionach były dość intensywne. Utrzymujące się długie zwilżenie liści w połączeniu z obecnymi warunkami i silnym wysiewem zarodników, stwarza wysokie zagrożenie ze strony parcha.

Silne infekcje parcha jabłoni – opryski interwencyjne

W krytycznych sytuacjach – kiedy jabłoni przed opadem nie zostały odpowiednio zabezpieczone lub nastąpiła silna infekcja – należy sięgnąć po preparaty poinfekcyjne (interwencyjne). Przystępując do zabiegu należy pamiętać o rotacji i nieużywaniu środków danej grupy chemicznej więcej niż 2 -3 krotnie w sezonie, a także odpowiednim doborze preparatu do panujących warunków.

O zwalczaniu owocówki jabłkóweczki i zwójkówek przeczytasz w artykule: Owocówka jabłkóweczka i zwójkówki - jak zwalczać?

Do oprysków przeznaczyć można preparaty z grupy IBE (m.in. difenokonazol), które wymagają aplikacji przy temperaturze powyżej 15 st. C (nie mniej niż 12 st. C). Potrzebują do 2 godzin od oprysku do całkowitego wchłonięcia substancji czynnej. Poza parchem zwalczają także mączniaka. Możliwe jest także użycie preparatów SDHI, działające w szerokim spektrum temperatur. Środków z tej grupy nie należy stosować częściej niż 2-3 razy w sezonie.

Zwykle ochrona poinfekcyjna przed parchem jabłoni jest bardziej kłopotliwa –  opryski są droższe, wymagające określonych warunków atmosferycznych (suche liście w trakcie oprysku, pewna ilość godzin po zabiegu bez opadów i z temperaturą powyżej 12 st. C).