Owocówka żurawineczka – szkodnik żurawiny wielkoowocowejKrystyna Zagórska/www.sadyogrody.pl - 15 października 2015 15:02


Owocówka żurawineczka (Mineola vaccinii) jest szkodnikiem powszechnie znanym w krajach Ameryki Północnej, gdzie uprawa żurawiny prowadzona jest na dużą skalę. Owocówka żurawineczka również może zasiedlać krzewy na plantacjach borówki wysokiej.

Owocówka żurawineczka to nocny motyl o ciemnoszarobrązowych skrzydłach, z dwiema białymi plamami na każdym z nich. Motyle na plantacjach pojawiają się zwykle, gdy zawiązki owoców żurawiny zaczynają dorastać. Zielone gąsienice (długość 9-10 mm) wgryzają się przez szypułki do wnętrza owoców.

Gąsienice owocnicy żerując w miąższu zanieczyszczają owoce odchodami. Takie jagody nie nadają się do spożycia – tracą wartość handlową i konsumpcyjną. Straty w plonie są uwarunkowane liczebnością tego szkodnika. W skrajnych przypadkach mogą sięgać nawet 50 proc. plonu ogólnego.

W celu ochrony żurawiny należy regularnie usuwać chwasty, gdyż szkodnik ten częściej zasiedla uprawy zachwaszczone. Na mniejszych obszarach warto zbierać i niszczyć owoce wraz z gąsienicami. Porażone jagody można łatwo odróżnić od zdrowych, bowiem wcześniej się wybarwiają, a także są oprzędzione (po kilka sztuk).