Owady zapylające niezbędne dla dobrego plonowaniawww.sadyogrody.pl - 19 lipca 2017 15:25


Podczas VI Letnich Pokazów Czereśniowych dr inż. Joanna Klepacz-Baniak z wydawnictwa Plantpress, przedstawiła zasady racjonalnego stosowania środków ochrony roślin w kontekście zachowania warunków bezpiecznych dla owadów zapylających.

Dr inż. Joanna Klepacz-Baniak zaznaczyła, że w polskich agrocenozach pracuje około 450 gatunków pszczół. Najbardziej rozpowszechniona i najczęściej spotykana w sadach jest pszczoła miodna. Z kolei w obrębie rodzaju trzmiel występuje około 30 gatunków. Trzmiel ziemny wykorzystywany jest do zapylania upraw ogrodniczych, m.in. borówek czy pomidorów. Murarka ogrodowa jest gatunkiem nieagresywnym, łatwo przystosowującym się do sztucznych warunków tworzonych przez człowieka.

Dzięki owadom zapylającym pozyskujemy plony wyższej jakości, średnio o 20-30 proc., bądź większe w zależności od warunków atmosferycznych panujących w danym sezonie. Ponadto owoce zawierają więcej witaminy C.

Prelegentka dodała, że pszczoła miodna lata na odległości wynoszące ponad 1 km. - Przy niesprzyjającej aurze wylatuje z gniazd na odległość nie większą niż 150-200 m. Agrocenozy stwarzają jednak szereg zagrożeń dla owadów zapylających, m. in. pożary traw, łąk czy nieużytków. Kolejnym zagrożeniem może być niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin, co niestety jest często spotykane wśród producentów – zaznaczyła.

Dr Klepacz-Baniak przypomniała zasady prawidłowego stosowania środków ochrony roślin. Podstawowym wymogiem jest aplikowanie preparatu zgodnie z etykietą, we wskazanym terminie i określonej dawce dla danej uprawy. Należy przestrzegać prewencji, czyli czasu, który musi upłynąć od momentu wykonania zabiegu danym środkiem chemicznym do oblotu przez owady zapylające chronionej uprawy.

- Ponadto wskazane jest postępowanie zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Zabiegi powinny być wykonywane tylko w przypadku przekroczenia przez agrofaga progu ekonomicznej szkodliwości. Do oprysków należy przeznaczać środki o działaniu selektywnym. Preparaty z grupy syntetycznych pyretroidów powinny być tylko stosowane w razie konieczności, raz w sezonie, przed kwitnieniem roślin – przypomniała.

Po zakończonej części wykładowej sadownicy zwiedzali Centrum Murarkowe zlokalizowane na terenie sadu czereśniowego Andrzeja Piotrowskiego w Dańkowie.