Ostatnio bardzo dużo dzieje się na rynku nawozów. Ceny, również w Polsce, gwałtownie idą w górę. Stało się tak m.in. z powodu wysokich cen gazu. Na przykład największy producent nawozów, firma Yara, ograniczyła produkcję amoniaku, tłumacząc to właśnie wysokimi cenami gazu ziemnego.

Zakłady ograniczają produkcję nawozów

- W kontekście gwałtownie rosnących cen gazu ziemnego i presji, jaką wywiera to zarówno na sektor energetyczny, jak i różne gałęzie przemysłu w Europie, potwierdzono dalsze zamykanie fabryk nawozów – podał z kolei gasworld.com.

Jak donosi dalej ten serwis, Fertiberia, hiszpański potentat nawozowy, ograniczy działalność w niektórych swoich zakładach produkcyjnych. Oczekuje się, że wkrótce na Ukrainie zostaną ogłoszone ograniczenia produkcji.

- Litewska Achema w zeszłym miesiącu zrezygnowała z planów ponownego uruchomienia instalacji amoniaku pod koniec sierpnia. Wysokie koszty produkcji doprowadziły do częściowego zamknięcia produkcji amoniaku w zakładzie OCI w Geleen w Holandii – podał gasworld.com.

Na temat sytuacji na rynku nawozów przeczytasz na farmer.pl